ببه ئه‌ندامی هه‌واڵنامه‌


ئه‌رشیڤی مانگانه:

ئه‌رشیڤ خالیه


انسانیت
مرکز مطبوعاتی و اطلاع رسانی سازمان حقوق بشر کردستان
تلفن : 66368670-21-0098     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com