آرشیو ماهیانه:

آبان1387  -  اسفند1389  -  خرداد1390  -  مرداد1390  -  

  یادداشت
به همسرم 25/5/1390
کردوند: «پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند»

محمدصدیق کبودوند به مناسبت سالروز تولد همسرش نامه ای که در پی می آید به همسرش نگاشته است:
«همسرم ! من بر این باورم که زن و مرد اصولا برابرند و مسائل مرتبط با آنها در اصل یکسان است. در هردوی آنها روح و روان یکسان است و هردو به یک شکل زندگی می کنند و یک نوع احساس دارند. هریک مکمل دیگری اند. هیچ یک نمی تواند بدون کمک های مثبت دیگری زندگی کند.
همسرم! من براین عقیده ام که من و تو باید همواره وضع و موقعیتی برابر داشته باشیم، تو همسر و همراه منی، تو نیز به اندازه من توانایی فکری و معنوی داری، تو حق داری به جزیی ترین فعالیت های من بپردازی و به اندازه من حق آزادی داری. تو حق داری که در محیط قلمرو خاص خود همان موقعیت را احراز کنی که من بدست می آورم. همسرم باید محیط و شرایط طبیعی چنین باشد، نه اینکه چنین وضعی از آموختن و خواندن و نوشتن حاصل گردد. این رسم بسیار ناپسندی است که جاهل ترین مردان برای خود حق برتری بر زنان قائل می شوند، درحالی که هرگز چنین شایستگی ندارند و نباید چنین باشد.
همسرم! آرمان و ایده آل واقعی آن است که به ازدواج به دیده احترام بنگریم و به این جهت در زندگی زناشویی با متانت، مدارا و رواداری رفتار کنیم. باید مقام شایسته ازدواج را درک کنیم و آن را تعهدی با ارزش بشماریم، اگر در زندگی زناشویی مداراگری و رواداری درپیش بگیریم، در درون خویش برای خدمت به جامعه و بشریت و انسانیت قدرتی روزافزون بازخواهیم یافت.
همسرم! مادر ایده آل بودن کاری آسان نیست، پرورش فرزندان امری است که باید با احساس مسئولیت به آن پرداخته شود، مادر باید به درستی بداند چه وظایفی دارد. تو اگر فرزندان سالم و تربیت شده و مفید به جامعه تقدیم کنی مسلما خدمت بزرگی انجام داده ای، همسرم، فرزندان نیز به نوبه خود برای خدمت به جامعه خویش آماده خواهند شد و درهر وضع و موقعیتی که باشند خدمت خویش را انجام می دهند.
همسرم، اصولا تو خانم و فرمانروای خانه ای و در معنی صحیح کلمه تو حافظ و پاسبان و نگهبان زندگی خانوادگی هستی، اساساً پرورش دادن کودکان و فرزندان امتیاز خاص و انحصاری توست. در واقع اگر زن نباشد نژاد بشر از میان می رود. همسرم، من اگر زن متولد شده بودم در مقابل ادعا و تصور مردانی که زنان را بازیچه خویش می شمارند شورش می کردم. همسرم، اگر بنا باشد تو در برابر من از حقوقی نابرابر برخوردار شوی، من حتی حاضرم از حقوق خود صرف نظر کنم تا تو بتوانی تمام حقوق خویش را بدست آوری
تهران، زندان اوین 20 مرداد 1390
بیشتر

  یادداشت
اعلام همدردی کبودوند با ملت و دولت نروژ 25/5/1390
کردوند «پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند»
محمدصدیق کبودوند، به مناسبت حادثه تروریستی در کشور نروژ، طی پیامی در زندان، همدردی خود، خانواده و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را به بازماندگان قربانیان، مردم و دولت نروژ اعلام نمود. متن پیام همدردی در پی می آید:
به ملت شریف و دولت محترم نروژ
من «محمدصدیق کبودوند» کوشنده حقوق بشر زندانی در ایران و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، از شنیدن خبر اقدام تروریستی در نروژ که منجر به قتل حداقل 98 نفر و مجروح شدن دهها نفر از نوجوانان و مردم خوب آن کشور در شهر اسلو و جزیره یوتایا گردید به شدت متاثر و متاسف و شوکه گردیدم. بدین وسیله ضمن محکوم نمودن این اقدام غیرانسانی، همدردی خود و خانواده ام و نیز سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را به بازماندگان قربانیان این حادثه دردناک و غم انگیز و به مردم شریف و دولت محترم آن کشور اعلام می دارم. امید است ابراز همدردی ما در این گوشه از جهان موجب تسلای خاطر خانواده های قربانیان گردد.
تهران؛ زندان اوین / 4 آگوست 2011
محمدصدیق کبودوند
بیشتر

  یادداشت
نامه ای به مادرم 4/3/1390
کردوند: پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند
محمدصدیق کبودوند در نامه ای به مادرش، تمامی مادران را مورد خطاب قرار داده است. متن نامه در پی می آید:
محمدصدیق کبودوند: «مادر! تو سرچشمه ملاطفت و محبت بی پایانی، که خود به معنی قدرت بی پایان برای تحمل رنج می باشد، اما مادر! جز تو چه کسی می تواند حداکثر توانایی را برای محبت و تحمل رنج نشان دهد. مادر تو با حمل فرزند خود در مدت نه ماه و تغذیه او از وجود خویش از رنجی که تحمل می کنی شادمان می شوی. مادر چه دردی ممکن است با رنج و دردهای تو برابری کند. مادر! تو چه زیبا در لذتی که از آفرینش حس می کنی این دردها را از یاد می بری.
مادر! تو رنج دائمی بر خود هموار می سازی تا فرزندت روز به روز رشد کند و بزرگتر شود. مادر تو این محبت خود را به تمامی جامعه بشری منتقل می سازی. مادر تو رهبر خاموش و بی ادعای پدری. مادر تو مقام شایسته و افتخار آمیز خود را در کنار پدر چه خوب و چه زیبا احراز می کنی
مادر! از تمام معایب و مفاسدی که مردان مسئول بوجود آوردن آن اند، هیچ کدام به این اندازه انحطاط برانگیز و خشونت آمیز نیست که نیمه ای از جامعه بشری، نیمه ای که تو از آنی، مورد نابرابری و تبعیض قرار گیرد. اما مادر، من این نیمه که تو از آنی نه جنس ناتوان که از جنس مرد تواناتر، نجیب تر و شریف تر می دانم. زیرا تو مظهر فداکاری، رنج خاموش و تواضع و ایمان و دانشی.
مادر! تو مظهر فداکاری، قربانی سازی خویشتنی، و امتیاز عظیمی بر پدر به عنوان یک مرد، داری. مادر من تردید ندارم که تو خیلی بیش از مردان برضد جنگ اقدام می کنی. مادر عزیزم، وظیفه توست به عنوان یک زن هنر صلح را به جهان جنگ آلود پس از خشونت و تشنه صلح و آشتی و محبت و مروت بیاموزی»
زندان اوین بهار 1390

بیشتر

  یادداشت
ستم بزرگ به زبان 40 میلیون کرد 3/12/1389
محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان حقوق بشر کردستان به مناسبت «روز جهانی زبان مادری» پیام کوتاهی از زندان به بیرون ارسال داشت که متن آن به قرار زیر است:
محمدصدیق کبودوند: «ملل متحد 21 فوریه را روز جهانی زبان مادری نامگذاری کرده است. در این روز مردم کرد در ایران و بطور کلی 40 میلیون کرد در خاورمیانه ناگزیریم به مادرانمان بگوئیم زبانی که در کودکی به ما آموختن، خواندن و نوشتن و آموزش و تدریس آن توسط دولت های حاکم ممنوع شده است. امروز بیش از 80 درصد از مردم کرد خاورمیانه در ایران و ترکیه و سوریه ناچارند تنها به زبان فارسی و ترکی و عربی بنویسند و بخوانند و سخن بگویند. و در اینجا دگربار توجه وجدان جهانی و ملل متحد را به این ستم بزرگ که به زبان مادری 40 میلیون نفر کرد در خاورمیانه هم چنان ستم روا داشته شده و می شود جلب می نمایم. صدالبته دیگر ملیت ها و اقلیت ها در ایران وضعیتی مشابه کردها دارند».
بیشتر

  یادداشت
برای تنهایی پدرم: 22/8/1387
آن هنگام که دست به قلم می‌برم قلمم او را می‌نویسد و او را می‌خواند. قلمم ناتوان از وصف مهر پدری‌ست. این قلب پردرد و پرزخمم را شاید این نوشته مرهمی باشد. از که بگویم از آنان که فریادهای عدالت‌خواهی، برابری و آزادی‌طلبی‌شان گوش دنیا را پرکرده است و اکنون برای «غیرخودی» چون او با سکوت‌های زجرآورشان قلبم را تکه تکه می‌کنند و یا از آنان که بودنشان را در رفتن به جای ماندن دیدند و تنهایی ما را تنهاتر کردند یا آنان که تماس هرازچندگاهی‌شان ما را دلگرم می‌کند و ما را به صبری هم‌چون صبر ایوب فرامی‌خواند.
بیشتر

  یادداشت
محمدصدیق کبودوند 12/8/1387

 و خلاصه فعالیت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان


 محمد صدیق کبودوند در 22 مارس 1963 در دیواندره متولد و تا 23 سالگی در سنندج زندگی میکرده و پس از آن برای ادامه تحصیل به تهران رفته و در پایتخت اقامت گزید. ایشان کارشناس مدیریت بازرگانی و کارشناسی ارشد مالی و مجموعه مطالعاتی در حقوق بشر دارد. کبودوند یک دختر و دو پسر دارد که به ترتیب دانشجو و محصل هستند.


 

بیشتر

  یادداشت
کبود وند يعني همه فعالان حقوق بشر 12/8/1387
چهره هاي جامعه مدني در مصاحبه با روز - سه شنبه 4 تیر 1387 [2008.06.24]


samanrasoulpour.jpg


سامان رسول پور

S. rasoulpour@gmail. com


محمد صديق کبودوند روزنامه نگار و رييس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که از يک سال پيش در بازداشت ‏بسر مي برد، روز گذشته به اتهام تاسيس و اداره اين نهاد حقوق بشري از سوي شعبه 15 داگاه انقلاب تهران به 11 ‏سال زندان محکوم شد. صدور حکمي چنين سنگين که در سالهاي گذشته براي فعالان حقوق بشر کم سابقه بوده، ‏اعتراض و نگراني هاي زيادي را بين فعالان مدني ايران دامن زده است. اين فعالان در گفت و گو با روزاين حکم را‎ ‎‏"تکان دهنده و شوک آور" خوانده اندبیشتر


محمد صدیق کبودوند