آرشیو ماهیانه:

شهریور1389  -  دی1389  -  

  بیوگرافی
زندگي نامه كامل محمد صديق كبودوند 9/10/1389
کبودوند مدیرمسئول و سردبیر هفته نامه «پیام مردم»، موسس و رئیس کل «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» و پایه گذار جنبش حقوق بشر در کردستان است، و امروز غالب آگاهان او را بنیانگذار و پدر حقوق بشر کردستان می خوانند.

وی که سالهاست در تهران زندگی می کند هرگز با کانون های متعدد قدرت و ثروت ارتباط برقرار نساخته و هیچگاه درصدد برنیامده تا از این گونه منابع تکیه گاه و پشتیبانی بجوید. کبودوند شخصیتی خوداتکا دارد و در طول فعالیت های مدنی و اجتماعی اش چه از نظر فکری و معنوی چه از لحاظ مادی و مالی تنها بر شخص خود متکی بوده و این موضوعی است که در هرشرایط و موقعیتی خدشه ناپذیری استقلال او را تضمین کرده است. با این همه وی از تهمت و افترا و اتهام ناروا در امان نبوده است، اما اینکه آماج اتهامات و حملات قرار می گیرد، نشانه تاثیر گسترده و اثرگذاری شگرف فکر و اندیشه و حضور ایشان در جامعه است. تهمت و افترا بر او زمانی که برای اولین بار پیام مردم را به دو زبان فارسی و کردی منتشر کرد آغاز شد، پیام مردمی که در کردی «ده نگی گه ل» یا «په یامی خه لک» می گفتند، پیامش چنان رعدآسا در سکوت گورستانی کردستانت پیچید و چنان صاعقه وار با درنوردیدن فضای بسته و خفقان آور سانسور کردستان را در هم شکست. پس از آن بود که دور اتهام زنی بر او شروع شد. برخی او را از مدیران بنیادهای دولتی و سازمان بازرسی خواندند و عده ای دیگر شایع کردند که او از فرماندهان سپاه پاسداران بوده و گروهی نیز می گفتند احتمالا ماموریت دارد تا مطالبی را مطرح و بیان کند تا فضا آماده شود و زمینه شرایط آشتی دولت و احزاب کرد فراهم آید.

ولی طولی نکشید که دولت کبودوند را بازداشت کرد و پیام مردم هم به محاق توقیف رفت. و اما بار دیگر با تاسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و شروع دوباره اتهام زنی برکبودوند، برخی از چپی ها سازمان او را سازمان حقوق بشر «درباری» جمهوری اسلامی نامیدند و بعضی نیز ماموریت یافتند تا با رفتن به اربیل و سلیمانیه شایعه بسازند که کبودوند و سازمانش دست پرورده جمهوری اسلامی اند، دولت بودجه کلانی در اختیار او قرار داده و گزارش های سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با هدایت و تایید وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی منتشر می شود. در همان حال در تهران و مرکز شایعه پراکنی می کردند که سازمان کبودوند چتر حمایتی برای تجزیه طلبان گسترانیده و تلاش او بر رهایی در بندیان تجزیه طلب کرد متمرکز است. برخی دیگر از نقض حقوق بشر در اقلیم کردستان (عراق) می گفتند و از سکوت معنادار سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در این باره- با هدف ایجاد شائبه ارتباط کبودوند با احزاب حاکم بر آن اقلیم- در مقالاتی از اپوزیسیون چپ خارج نشین از مثلث ادب-جلالی زاده- کبودوند نوشتند و از رقابت و تلاش اضلاع این مثلث برای به دست گیری رهبری جنبش ملی کردستان گفتند.

در این میان برخی از ناسیونالیست های آذری نیز کبودوند را از فعالان کردستان بزرگ دانستند و می نوشتند وی در تلاش و مبارزه برای ایجاد کردستان بزرگ است و البته با ضمیمه سازی خاک آذربایجان، روزنامه تحت مدیریت شهرداری وقت تهران (احمدی نژاد- رئیس جمهور فعلی) در ایامی نوشت که کبودوند که هفته نامه اش توقیف شده، از اصلاح طلبان افراطی و تندروی است که بازی با آتش را در کردستان آغاز کرده و این اواخر کیهان نیز تهمت دیگری زد و نوشت محمدصدیق کبودوند از تجزیه طلبانی است که به خاطر اقدامات جدایی خواهانه زندانی شده است. و امروز کبودوند زندانی است، دستگاه های امنیتی کردستان و آذربایجان و سپاه پاسداران تهران برای او پرونده فعالیت تبلیغی علیه نظام می سازند و وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی نیز او را متهم به اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان می کنند، اما کبودوند کیست و چه می گوید؟
بیشتر

  بیوگرافی
بیوگرافی،فعالیت،آخرین وضعیت قضایی و جسمانی کبودوند 7/6/1389
1- بیوگرافی
2 - فعالیت های مدنی و اجتماعی
3- آخرین وضعیت قضایی
4- آخرین وضعیت جسمانی
بیشتر


محمد صدیق کبودوند