ستم بزرگ به زبان 40 میلیون کرد یادداشت
22/02/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان حقوق بشر کردستان به مناسبت «روز جهانی زبان مادری» پیام کوتاهی از زندان به بیرون ارسال داشت که متن آن به قرار زیر است:
محمدصدیق کبودوند: «ملل متحد 21 فوریه را روز جهانی زبان مادری نامگذاری کرده است. در این روز مردم کرد در ایران و بطور کلی 40 میلیون کرد در خاورمیانه ناگزیریم به مادرانمان بگوئیم زبانی که در کودکی به ما آموختن، خواندن و نوشتن و آموزش و تدریس آن توسط دولت های حاکم ممنوع شده است. امروز بیش از 80 درصد از مردم کرد خاورمیانه در ایران و ترکیه و سوریه ناچارند تنها به زبان فارسی و ترکی و عربی بنویسند و بخوانند و سخن بگویند. و در اینجا دگربار توجه وجدان جهانی و ملل متحد را به این ستم بزرگ که به زبان مادری 40 میلیون نفر کرد در خاورمیانه هم چنان ستم روا داشته شده و می شود جلب می نمایم. صدالبته دیگر ملیت ها و اقلیت ها در ایران وضعیتی مشابه کردها دارند».

محمد صدیق کبودوند