دلسرد از تحمل هزینه های عزیز در بندمان خبر و اطلاعیه
06/11/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
اطلاعیه خانواده کبودوند


به وجدان های عمومی


ما خانواده محمدصدیق کبودوند، ، تاسف عمیق خود را از صدور حکم اعدام برای خانم «س.م.الف» ابراز و مخالفت خود را با مجازات مرگ و گرفتن جان انسان ها را اعلام می داریم، با این حال ما متعجبیم ازاینکه از کسی که گفته شده روابط خارج از ضوابط خانوادگی و در قتل همسرش نیز دست داشته، این همه حمایت رسانه ای، تبلیغی و سیاسی از سوی مطبوعات و رسانه ها و مقام های سیاسی اروپایی و آمریکایی می شود سوال ما این است آیا از کبودوند که هیچ جرمی مرتکب نشده و تنها به اتهام حمایت از حقوق «س.م.الف» ها و دیگران و برای دفاع از حقوق انسان ها «ان.جی.او» تشکیل داده و اکنون به همین اتهام به یازده سال حبس محکوم و زندانی شده و تحت شکنجه های روحی و روانی قرار دارد، به اندازه یک هزارم آن فرد متهم عادی که ما البته درست یا نادرست بودن اتهامش را به وجدان و انصاف و عدل محاکمه کنندگانش واگذار می کنیم، حمایت شده و یا می شود.


آیا ما به عنوان خانواده یک فعال برجسته حقوق بشر حق نداریم از هزینه هایی که عزیز دربندمان متحمل می شود و می بینیم و چنین بیهوده و ناچیز شمرده می شود دلسرد و غمگین و متاسف نشویم؟ آیا طی حدود چهارسالی که فعال به نام حقوق بشر خاورمیانه تحت شکنجه و آزار و حبس بوده، هیچ مقام اروپایی و امریکایی و حتی سازمان مللی که موظف به حمایت از مدافعان حقوق بشر است، کمترین حیاتی به عمل آورده اند و آزادی پدر حقوق بشر کردستان را خواستار شده اند؟!


خانواده کبودوند


تهران: جمعه 6 آبان 1389  محمد صدیق کبودوند