دفتر پنجم: برای دفاع از حقوق‌بشر/قسمت سوم دفتر پنجم
10/02/2009 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
قسمت سوم

قسمت سوم


فصل اول:‌ اصلاح و نوسازی


گفتار دوم: اصلاحات مورد لزوم در اساسنامه


 بدون تردید در شرایط موجود، نیاز به بازنگری در اساسنامه و تجدیدنظر در محدوده و گستره فعالیت‌ها، مواضع، رویکردها، برنامه‌ها، عملکردها و ادبیات گفتاری و نوشتاری سازمان دفاع از حقوق‌بشر کردستان بیش از پیش ضرورت یافته است.


بازبینی و بازنگری در اساسنامه و اصلاحات مورد لزوم شامل موضوعاتی از قبیل؛ اصلاح موضوع فعالیت‌ها و اهداف اصلی، تعیین فعالیت‌های مرتبط، حذف برخی قیود و مناسبات دیوان‌سالاری، اصلاح ارکان‌ها و ساده‌کردن ساختار تشکیلاتی سازمان است:


1. اهداف و فعالیت‌های سازمان


اهداف سازمان که در اساسنامه در پنج بند آمده است، در پیشنهاد اصلاحی آن به قرار زیر به موضوع و اهداف اصلی، و فعالیت‌های اصلی مرتبط تفکیک می‌شود:


 


1 موضوع فعالیت‌ها و اهداف اصلی


1-1. کوشش برای تحقق حقوق و آزادی‌های تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، اعلامیه و برنامه عمل وین و دیگر اعلامیه‌ها، میثاق‌ها و پیمان‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و کنوانسیون‌ها، معاهده‌ها و عهدنامه‌ها، قراردادها و دیگر اسناد بین‌المللی حقوق‌بشر، تشویق به پیوستن به معاهدات حقوق‌بشری و پذیرش معیارها و هنجارهای جدید بین‌المللی حقوق‌بشر.


2-1. کوشش برای اجرا و رعایت حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، و حقوق جمعی شامل حق صلح، حق تعیین سرنوشت، حق بر توسعه، حق برخورداری از محیط‌زیست مطلوب و دیگر حقوق همبستگی حقوق بشر، تشویق به رعایت اصول جهان‌گستری، تقسیم‌ناپذیری و وابستگی متقابل تمام حقوق بشر.


3-1. کوشش در دیده‌بانی و پاسداری از حقوق بشر، واکنش در برابر نقض حقوق بشر و جلوگیری از این نقض‌ها، تشویق به برچیدن زمینه‌های ترس و رنج و فقر و نیاز و تبعیض، ودستیابی به آزادی، عدالت و صلح و همه حقوق بشر.


4-1. کوشش برای آموزش و ترویج حقوق‌بشر و دموکراسی، مراعات دموکراسی به عنوان مبنا و سامانه حفظ حقوق‌بشر،‌ تقویت و پیشبرد دموکراسی، حکومت قانون و گسترش جامعه مدنی،‌ تشویق به کثرت‌گرایی و تنوع، دگرپذیری و مداراگری، مسئولیت شناسی، عدم خشونت و همبستگی، و برانگیختن و هماهنگی و همکاری در نظام بین‌المللی حقوق‌بشر؛


5-1. کوشش برای توسعه روابط و مناسبات دوستانه در میان ملت‌ها و اقوام، دستیابی به تفاهم مشترک بر مبنای اصل تساوی حقوق، اصل عدم تبعیض و اصل همزیستی مسالمت‌آمیز، تشویق به احترام به حق خودمختاری و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، ملیت‌ها و اقوام ساکن در ایران و کشورهای منطقه مطابق روح منشور ملل متحد و منشور حقوق‌بشر.


2 فعالیت های اصلی مرتبط:


1-2. تلاش برای الغای مجازات اعدام، جلوگیری از اعدام نوجوانان و منع مجازات سنگسار زنان و مردان


2-2. تلاش برای جلوگیری از شکنجه و دیگر رفتارهای خشن یا منع مجازات‌های بی‌رحمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز


3-2. تلاش برای رفع نابرابری‌های حقوقی میان زنان و مردان، منع همه اشکال تبعیض جنسی و جلوگیری از خشونت علیه زنان


4-2. تلاش برای منع خشونت علیه کودکان،‌ منع هرگونه استفاده از کار کودکان، منع بکارگیری کودکان در فعالیت‌های تبهکارانه، غیرقانونی و یا جنگ و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده غیراخلاقی از کودکان.


5-2. تلاش برای آزادی کلیه زندانیان وجدانی و عقیدتی‌ای که بدلیل پایبندی به عقیده و یا به خاطر تعلقات ملی، قومی، زبانی و یا دین و مذهب خود در توقیف به سر می‌برند.


6-2. کوشش برای تشکیل دادگاه‌های صالح و علنی و عادلانه برای تمامی زندانیان سیاسی، دادخواهی و دفاع در محاکم صلاحیت‌دار با امکان دسترسی به وکیل مستقل و برخورداری کلیه زندانیان از حقوق انسانی و مدنی


7-2. کوشش برای رفع هرگونه تبعیض و فشار و خشونت علیه افراد آسیب‌پذیرشده، پناهندگان، مهاجران، کارگران، گروه‌های آسیب‌پذیر و افراد آزاردیده و برخورداری آسیب‌پذیرشدگان از حقوق برابر


8-2. کوشش برای شناسایی موجودیت، هویت و حقوق اقلیت‌های ملی، قومی، زبانی و مذهبی، منع هرگونه تبعیض و نابرابری ملی و قومی و مذهبی، ارتقا رشد و توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی مناطق محل سکونت اقلیت‌ها، تشویق آنها به مشارکت در امور سیاسی و مدنی، و تشویق به احترام و رعایت همه حقوق اقلیت‌ها


9-2. کوشش برای رفع موانع آزادی بیان و عقیده، آزادی اندیشه،‌ وجدان‌ و مذهب و منع و رفع نابردباری مذهبی و عقیدتی


10-2. کوشش برای رفع موانع برگزاری تجمعات و گردهمایی‌ها، تشکیل اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری و صنفی، انجمن‌ها و مجامع و سازمان‌های مدنی و غیردولتی و رفع موانع فعالیت آزادانه احزاب، گروه‌ها و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز.


ضروری است فصل و مواد مربوط به اهداف و فعالیت‌های سازمان به قرار فوق اصلاح شود.


محمد صدیق کبودوند