گزارش هفته 343 خبر و اطلاعیه
20/01/2014 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
کردوند: پایگاه خانواده کبودوند
گزارش هفته 343
کردوند: پایگاه خانواده کبودوند
این هفته خانم حسنی به دیدار آقای کبودوند رفته و طبق معمول از وضعیت اعضای خانواده به ایشان گفتند و آقای کبودوند نیز توصیه هایی به فرزندان و اعضای خانواده خود نمود این ملاقات کابینی و مدت آن 30 دقیقه بود.
آقای کبودوند تاکنون بیش از 2400 روز، 343 هفته و یا 80 ماه از حبس خود را گذرانده است. طی این مدت تنها در سال ششم و یک بار به دنبال بیماری فرزندش پژمان و آن هم پس از 59 روز اعتصاب غذا در قبال وثیقه هفتصد میلیون تومانی توانست به مرخصی بیاید. ملاقات های حضوری ایشان در 2400 روز گذشته مجموعاً حدود 13 نوبت 30دقیقه ای شامل شش نوبت در سال اول و دوم و شش نوبت در سال های سوم تا ششم و یک بار در سال هفتم بوده است. در دوازده ماه گذشته تنها یک بار ملاقات حضوری داشته و با مرخصی ایشان موافقت نشده است.
تهران 3/11/92

محمد صدیق کبودوند