رهبران جنبش سبز از زندان خانگی آزاد شوند گزارش و بیانیه
06/09/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
کردوند:پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند

محمد صدیق کبودوند در زندان طی بیانیه کوتاه خواستار پایان دهی به حبس خانگی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی شد.


متن بیانیه در پی میآید:


نزدیک به 7 ماه است که رهبران جنبش سبز توسط دستگاه های امنیتی و قضایی در خانه هایشان حبس و زندانی شده اند .آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی متهم اند به اعتراض به برگزاری انتخابات ناسالم و حمایت از حقوق و مطالبات مردم و مطالبه آزادی و دموکراسی ،انتخابات سالم و احترام به قانون و اراده مردم .بطوری که گفته میشود رهبران جنبش سبز از تارخ بازداشت خانگی تاکنون از کلیه ارتباطات با خانواده هایشان ودوستان ،اطرافیان و دنیای خارج از چاردیواری منازلی که درآن زندانی شده اند محروم گردیده اند که این وضعیت به مثابه سلب و محروم کردن شهروندان از حقوق وآزادی های اساسی و مصداق آشکار و بسیار جدی نقص حقوق بشر است.از این رو از مردم ایران و از احزاب و سازمان های سیاسی ،سازمانهاونهادهای حقوق بشری ،فعالان سیاسی و مدنی و وجدان های بیدار درخواست میشود نسبت به ادامه حبس خانگی رهبران جنبش سبز ،اعتراض خود را به هر نحو ممکن اعلام نموده و آزادی آنان را خواستار شوند .من - محمد صدیق کبودوند - کوشنده حقوق بشر زندانی نیز به سهم خود ،خواهان پایان دهی به حصر منازل آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی و رهایی بدون قید و شرط آنها از بند و زندان خانگی هستم.


تهران،زندان اوین/14 شهریور 1390/5 سپتامبر 2011


 


محمد صدیق کبودوند