دولت سوریه حقوق مردم کرد را به رسمیت بشناسد1 خبر و اطلاعیه
18/05/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
کردوند: پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند

محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، طی نامه ای به رئیس دولت سوریه خواستار بهبود وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رسمیت بخشیدن به حقوق کردهای این کشور شد:


به عالی جناب بشار اسد رئیس جمهوری دولت سوریه


همانگونه که اطلاع دارید حدود سه میلیون کرد در کشور متبوع جنابعالی ساکن اند که این جمعیت از تمامی حقوق مندرج در منشور حقوق بشر بی بهره اند و بخشی از آنان حتی از داشتن حق تابعیت محروم اند. این مردم که طی سالیان دراز از تمامی حقوق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محروم بوده اند، بطوری که حتی عنوان شهروند سوری بر آنان اطلاق نمی شود. علاوه بر این سازمان های سیاسی و مدنی اکراد در کشور شما مورد سرکوب هستند و هزاران نفر از آنها در زندان ها بسر می برند.


من به نام سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از آن دولت بویژه از شخص ریاست جمهوری دولت سوریه درخواست دارم که به بی تابعیتی کردها در آن کشور پایان داده، سیاست تعریب  سازی کردها را متوقف سازد، زندانیان سیاسی کرد را آزاد نماید، و سازمان های سیاسی و اجتماعی و مدنی کرد اجازه فعالیت داده شود. و دولت سوریه همانند یک دولت متمدن با انجام اصلاحات لازم، حق تعیین سرنوشت مردم کردستان سوریه را به رسمیت بشناسد و شرایطی برای ایجاد خودمختاری مردم کرد در سوریه فراهم آورید.


تهران: زندان اوین 25 اردیبهشت 1390/ 15 مه 2011


محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان


محمد صدیق کبودوند