در روز جهانی کارگر، مشکلات آنها را فرا یادآوریم گزارش و بیانیه
15/05/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
محمدصدیق کبودوند، به مناسبت روز جهانی کارگران پیامی ارسال داشته که متاسفانه با تاخیر فراوان دریافت شده، متن این پیام در پی می آید

 کردوند: پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند


محمدصدیق کبودوند، به مناسبت روز جهانی کارگران پیامی ارسال داشته که متاسفانه با تاخیر فراوان دریافت شده، متن این پیام در پی می آید


«اول ماه مه، روز جهانی کارگران فرا می رسد و کارگران در ایران هم چون سالیان گذشته، کماکان در چنبره ای از مشکلات شغلی، معیشتی، رفاهی و صنفی گرفتارند. اذعان دستگاه های دولتی به میلیون ها نفر بیکار در ایران، تشدید بی کاری در میان فارغ التحصیلان و صاحبان حرفه، بویژه در میان زنان، عدم دستیابی زنان به مشاغل مناسب، تشدید فقر و تنگدستی در میان خانواده های کارگر و مزدبگیر، ناگزیر بودن بخشی از اقشار جامعه به اشتغال در شغل های کاذب، اشتغال میلیون ها کودک به کارهای سخت و طاقت فرسا بدلیل فقر خانواده های آنان، تیره روزی و تنگدستی کارگران به اصطلاح شاغل به دلیل دریافت دستمزدهای پایین و درآمدهای ناچیز، عدم امکان دسترسی حداقل بیش از نیمی از خانواده های ایرانی بویژه طبقات کارگر و کارمند و مزدبگیر به بیمه و تامین رفاهی و اجتماعی و تغذیه و مسکن مناسب و عدم هرگونه امکانی جهت فعالیت و یا ایجاد نهادهای غیردولتی و اتحادیه و سندیکاها جهت دفاع از حقوق صنفی خود از جمله بخشی از مشکلات فراروی کارگران است.


من به نام سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، بجای شادباش چنین روزی ناگزیر به گوشه ای کوچک از مشکلات گریبانگیر کارگران در ایران و کردستان اشاره نموده و آن را فرا یاد دست اندرکاران دولتی آورم و از مقام های دولتی درخواست نمایم به جای ارائه آمارهای غیرواقعی به واقعیات موجود در جامعه توجه نموده و برای حل مشکلات فراروی حداقل نیمی از ساکنان کشور چاره اندیشی کنند. من همچنین از دولت ایران می خواهم مفاد میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و پروتکل ها و کنوانسیون های سازمان جهانی کار را در مورد تامین حقوق کارگران مورد توجه جدی قرار داده و برای اشتغال مناسب کارگران و تامین درآمد کافی، مسکن مناسب، بهداشت ضروری و آموزش لازم اکثریت اقشار جامعه تلاش  نمایند.»


تهران: زندان اوین 11 اردیبهشت 1390/ اول ماه مه 2011


محمد صدیق کبودوند