هم رزم چینی من ! پیروزی را برایت آرزو دارم خبر و اطلاعیه
07/04/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

نامه کبودوند به لیوشیائوبو


کردوند : پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند


محمدصدیق کبودوند، زندانی کرد و ایرانی نامه ای به هم رزم خود لیوشیائوبو زندانی چینی و برنده جایزه صلح نوبل 2010 نوشته که درپی می آید:


به دوست نادیده مبارزم جناب لیوشیائوبو


از تعلق جایزه صلح نوبل 2010 به جنابعالی بسیار مسرور و شادمان شدم و از اینکه دولت چین به شما و همسر محترمتان اجازه دریافت جایزه را ندادند بسیار متاسف گردیدم. هم رزم شریفم من محمدصدیق کبودوند زندانی کرد و ایرانی هم چون شما به جرم دفاع از حقوق بشر و دموکراسی به 11 سال حبس محکوم و زندانی شده ام. جرم من دفاع از حقوق بشر، دفاع از حقوق زنان و حمایت از حقوق مردم کرد و تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان است.


حکومت حاکم بر کشور من چون حکومت حاکم بر کشور شما، نظامی غیردموکراتیک و ایدئولوژیکی است که حتی اموری چون پوشش مردان و زنان، خوردن و نوشیدن، دیدن و شنیدن و اندیشیدن مردم را زیرکنترل دارد و تمامی امور فرهنگی و امور سیاسی و مدنی مردم را در دایره تنگ ایدئولوژیکی مذهبی قابل تقویت و قابل اجرا می بیند.


لیوشیائوبوی عزیز، من از جمعیت 10 میلیونی کرد در ایران هستم که خود بخشی از ملت 40 میلیونی کرد در کشورهای ترکیه و عراق و سوریه است. این مردم که بعدها از عرب ها، ترک ها و فارس ها چهارمین ملت بزرگ خاورمیانه اند، هیچگونه نقشی در اداره امور کشورهای متبوع و حتی در امور محلی و فرهنگی خود ندارند.این ملت از ابتدایی ترین حقوق انسانی و حقوق بشر و آزادی ها محروم اند و نقشی درتعیین سرنوشت خود ندارند.


دوست عزیز، من و شما و هزاران نفر دیگر در جهان برای دموکراسی و حقوق بشر مبارزه می کنیم و همه زندگی مان برای استقرار دموکراسی، صلح و حقوق بشر و برابری و برادری در جهان و برای اعتلای ارزش های جهانی صرف می کنیم، شاید که فرزندانمان و دیگر مردمان از آزادی و دموکراسی برخوردار شود. در پایان شادمانی و استواری و پیروزی در مبارزه را برای جنابعالی آرزومندم


تهران: زندان اوین 5 آوریل 2011/ 16 فروردین 1390


محمد صدیق کبودوند