(9)آوریل را روز حقوق بشر کردستان بنامیم خبر و اطلاعیه
06/04/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

9 آوریل را روز حقوق بشر کردستان بنامیم


پیام


کردوند: پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند


محمدصدیق کبودوند بنیانگذار سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به مناسبت 9 آوریل پیامی ارسال داشت که متن آن در زیر می آید:


محمدصدیق کبودوند: «در ابتدا 9 آوریل روز تاسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را به مردم کردستان، مردم ایران و منطقه و تمامی اعضا و دوستان سازمان تبریک و شادباش می گویم، در این روز سازمان هفتمین سال فعالیت خود را آغاز می کند و امید است از این پس اهداف مهم تری را مورد پیگیری قرار دهد:


-       تلاش برای ترویج و استقرار دموکراسی ضامن صلح حقوق بشر در منطقه


-       کوشش در راه برقراری آشتی و صلح در منطقه و زدایش خشونت و خشونت گرایی


-       تلاش برای استقرار سامانه متضمن تامین حقوق بشر در ایران و کردستان


-       تلاش برای دست یابی مردم کرد در هر 4پاره کردستان به حقوق حقه و حق تعیین سرنوشت خود و حقوق برابر با دیگر ملت های منطقه


-       دفاع از برابری زنان با مردان و تحقق تمامی حقوق انسانی زنان در کردستان، در ایران و در کشورهای منطقه


-       دفاع از ایده الغای مجازات اعدام و تلاش برای عملی ساختن آن در ایران و کردستان و کشورهای منطقه


-       دفاع از حقوق اقلیت های ملی، قومی، نژادی، مذهبی، دینی،مسلکی و جنسیتی و برخورداری از حقوق برابر


-       حمایت از حقوق و آزادی های اساسی و بنیادی وامنیت انسانی تمامی مردم منطقه


 از جمله این اهداف خواهد بود.


در پایان از مردم کردستان و تمامی احزاب و گروه های سیاسی و مدنی درخواست می نمایم از نام گذاری 9 آوریل به نام روز حقوق بشر کردستان و یا هفته ای به این نام حمایت کنند و برنامه هایی برای آن تدارک ببینند به امید رهایی تمامی مردم کرد و مردم ایران و منطقه از بیم و نیاز


تهران: زندان اوین 5 آوریل 2011/ 16 فروردین 1390


محمد صدیق کبودوند