دفتراول: سازمان های بین المللی و خانواده سازمان ملل متحد/قسمت هشتم دفتر اول
02/03/2009 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
فصل اول: سیرتاریخی پیمان‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی

قسمت هشتم


فصل اول: سیرتاریخی پیمان‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی


گفتار ششم: اتحادیه های بین المللی غیردولتی


 


اتحادیه های ماهیتاً بین المللی در قرن نوزدهم پدید آمدند. این اتحادیه ها هنگامی قدم به عرصه روابط بین الملل گذاشتند که اشخاص خصوصی، بنگاه های تجاری و ارکان های غیردولتی به این نکته واقف گردیدند که منافع آنها بدلیل ماهیت بین المللی آن از طریق اتحادیه های دائمی بین المللی و ایجاد نمایندگی در همه کشورها قابل تامین است.


در این راستا کنفرانس هایی برگزار گردید و این کنفرانس ها معمولاً به نوعی ارکان دائمی بین المللی می انجامید بطوری که از سال 1840 تا آغاز جنگ جهانی اول حدود 400 اتحادیه و نهاد بین المللی قدم به عرصه وجود نهادند. این سازمان ها و اتحادیه ها از تنوع موضوعاتی زیادی برخوردار بودند. برای نمونه می توان تعدادی از این نهادها و سازمان ها را به قرار زیر نام برد:


-          کنفرانس کنوانسیون جهانی مبارزه با برده داری در سال 1840


-          کمیته بین المللی صلیب سرخ در 1863


-          اتحادیه حقوق بین الملل در 1873


-          اتحادیه بین المللی ادب و هنر در 1878


-          اتحادیه بین المجالس در 1889


-          فدراسیون بین المللی دندانپزشکان در 1900


-          اتحادیه اتحادیه های بین المللی در سال 1910


-          اتاق تجارت بین الملل در 1919


اتحادیه اتحادیه های بین المللی با هدف ایجاد هماهنگی میان فعالیت های اتحادیه های بین المللی در سال 1910تشکیل گردید و اتحادیه های می توانستند در آن عضو شوند که دارای شرایط زیر باشند:


-          یک ارگان دائمی داشته باشند


-          هدف اتحادیه متقاضی عضویت، به نفع همه ملل یا بخشی از ملل باشد


-          عضویت در اتحادیه یا نهاد متقاضی، برای افراد یا گروه ها و کشورهای مختلف آزاد باشد.


اتحادیه ها برخلاف سامانه موردی و پیش بینی شده کنفرانس های سابق، بر برگزاری گردهمایی های دوره ای تاکید داشتند و بسیاری از آنها دارای دبیرخانه دائمی بودند. این اتحادیه ها از گروه ها، اجتماعات ملی و اشخاص خصوصی و غیردولتی، مقامات داخلی و بعضاً از کشورها تشکیل می شدند.


فعالیت های این گونه اتحادیه های خصوصی و غیردولتی، تشویق کشورها به اجرای اقداماتی در زمینه موضوع فعالیت های آنها بود که در برخی موارد اجرای این اقدامات از طریق انعقاد یک معاهده صورت می گرفت. در این رابطه می توان از عملکرد کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایجاد و بهبود محتوای کنوانسیون های 1864، 1906، 1929 و سال 1949 ژنو، و یا از نقش کمیته بین المللی دریانوردی در پیدایش کنوانسیون های ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب سال های 1914 و 1929 یاد کرد. علاوه بر این ها، امروز وجود نهادهایی از قبیل موارد زیر، نشانگر و مرهون همکاری کشورها و اشخاص در چارچوب اتحادیه های بین المللی است:


-          شورای بین المللی اتحادیه های علمی


-          کمیسیون بین المللی اکتشافات علمی دریای مدیترانه


-          انستیتو آمار بین المللی


-          فدراسیون بین المللی بیمارستان ها


موفقیت های بدست آمده توسط اتحادیه های خصوصی و غیردولتی در زمینه های کاری ویژه، منجر به تاسیس اتحادیه های دولتی شده در واقع فعالیت های نهادهای بین المللی غیردولتی، راهنمایی برای فعالیتهای دولتها به حساب می آمد تا اتحادیه های عمومی و دولتی در همان مسیر گام بردارند،‌ بطوری که کنگره بین المللی اوزان، مقادیر و واحدهای پولی در سال 1867، اتحادیه بین المللی حمایت حقوقی کار، و اتحادیه بین المللی ادب و هنر به ترتیب اسلاف اتحادیه متری، سازمان جهانی کار، و دفتر بین المللی مالکیت ادبی و هنری محسوب می شوند

محمد صدیق کبودوند