دفتراول: سازمان های بین المللی و خانواده سازمان ملل متحد/قسمت چهارم دفتر اول
02/03/2009 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
فصل اول: سیرتاریخی پیمان‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی

قسمت چهارم


فصل اول: سیرتاریخی پیمان‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی


گفتار دوم: دوران پس از میلاد


 در عصر موسوم به «صلح رومی» به فاصله 210 سال یعنی از سال 30 پیش از میلاد تا 180 پس از میلاد که جمهوری روم به امپراتوری تبدیل گردیده بود، تمامی معاهدات پیشین به استثنای مصونیت فرستادگان ملغی، و رومیان با تسلط بر ملت های همجوار امپراتوری عظیمی بنا نهادند. اما این امپراتوری در اواخر قرن چهارم میلادی پس از آنکه به روم شرقی و روم غربی تجزیه گردید رو به زوال نهاد، بطوری که روم غربی درپی تهاجم بربرها در سال 475 میلادی کاملا متلاشی و جای خود را به تعدادی از حکومت های ملوک الطوایفی و ناپایدار به نام «دومینیون» داد و از این زمان تا سقوط امپراتوری روم شرقی در سال 1453 ارباب کلیسا برکلیه امور قدرت مطلقه یافتند.


در دوران هشتصد ساله حاکمیت روحانیون مسیحی که به قرون وسطی معروف است، برخی مناسبات و تحولات در حقوق بین الملل پدید آمد که آثار مثبتی را بدنبال داشت، از جمله اینکه اصل برابری ملت ها از لحاظ نژاد و زبان و موقعیت اجتماعی مورد تایید قرار گرفت. همچنین  در این دوران نهادهایی نظیر «شورای لاتران» و «شورای کلرمن» درسال 1509 میلادی مقررات خاصی برای ایام جنگ تنظیم کردند که برابر این مقررات کودکان، زنان، غیرنظامیان و افراد بی سلاح، عوامل و اموال کلیسا و ابزار و ادوات، و محصولات کشاورزی و حیوانات از تعرض و صدمه در جنگ مصون می ماند و یا ایام جنگ و ستیز را محدود می ساختند. جنگجویان مسلمان که مذهب آنها از اواخر قرن ششم میلادی در سرزمین بیابان عربستان ظهور و گسترش یافته بود. با حمله به اسپانیا، ایتالیا و استانبول تحت حاکمیت فرمانروایان مسیحی، جنگ های خونینی را آغاز کردند که تمام کشورهای ساحلی مدیترانه در اروپا و آسیا و آفریقا را دربرگرفت. این جنگ ها که از اواخر قرن یازدهم تا سیزدهم میلادی ادامه داشت،‌منجر به انعقاد چندین معاهده بین طرفین جنگ گردید.


معاهده ژوپا نوعی توافق بین المللی میان مسلمانان و مسیحیان بود که در سال 1229 میلادی منعقد شد، که طبق این توافقنامه امپراتور فردریک دوم با دیپلماسی و بدون خونریزی، فلسطین، بیت الحلم و ناصره را از سلطان الکامل حکمران مصر بازپس گرفت، پیش از آن نیز موافقت نامه های مهمی نظیر موافقت نامه سال 1154 میان مصر و «پیزا» و موافقت نامه سال 1208 بین مصر و «ونیز» در خصوص ایجاد تسهیلات بازرگانی و تجارت تنظیم و انعقاد یافته بود.

محمد صدیق کبودوند