آرشیو ماهیانه:

آبان1387  -  اسفند1389  -  خرداد1390  -  مرداد1390  -  

  یادداشت
به همسرم 25/5/1390
کردوند: «پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند»

محمدصدیق کبودوند به مناسبت سالروز تولد همسرش نامه ای که در پی می آید به همسرش نگاشته است:
«همسرم ! من بر این باورم که زن و مرد اصولا برابرند و مسائل مرتبط با آنها در اصل یکسان است. در هردوی آنها روح و روان یکسان است و هردو به یک شکل زندگی می کنند و یک نوع احساس دارند. هریک مکمل دیگری اند. هیچ یک نمی تواند بدون کمک های مثبت دیگری زندگی کند.
همسرم! من براین عقیده ام که من و تو باید همواره وضع و موقعیتی برابر داشته باشیم، تو همسر و همراه منی، تو نیز به اندازه من توانایی فکری و معنوی داری، تو حق داری به جزیی ترین فعالیت های من بپردازی و به اندازه من حق آزادی داری. تو حق داری که در محیط قلمرو خاص خود همان موقعیت را احراز کنی که من بدست می آورم. همسرم باید محیط و شرایط طبیعی چنین باشد، نه اینکه چنین وضعی از آموختن و خواندن و نوشتن حاصل گردد. این رسم بسیار ناپسندی است که جاهل ترین مردان برای خود حق برتری بر زنان قائل می شوند، درحالی که هرگز چنین شایستگی ندارند و نباید چنین باشد.
همسرم! آرمان و ایده آل واقعی آن است که به ازدواج به دیده احترام بنگریم و به این جهت در زندگی زناشویی با متانت، مدارا و رواداری رفتار کنیم. باید مقام شایسته ازدواج را درک کنیم و آن را تعهدی با ارزش بشماریم، اگر در زندگی زناشویی مداراگری و رواداری درپیش بگیریم، در درون خویش برای خدمت به جامعه و بشریت و انسانیت قدرتی روزافزون بازخواهیم یافت.
همسرم! مادر ایده آل بودن کاری آسان نیست، پرورش فرزندان امری است که باید با احساس مسئولیت به آن پرداخته شود، مادر باید به درستی بداند چه وظایفی دارد. تو اگر فرزندان سالم و تربیت شده و مفید به جامعه تقدیم کنی مسلما خدمت بزرگی انجام داده ای، همسرم، فرزندان نیز به نوبه خود برای خدمت به جامعه خویش آماده خواهند شد و درهر وضع و موقعیتی که باشند خدمت خویش را انجام می دهند.
همسرم، اصولا تو خانم و فرمانروای خانه ای و در معنی صحیح کلمه تو حافظ و پاسبان و نگهبان زندگی خانوادگی هستی، اساساً پرورش دادن کودکان و فرزندان امتیاز خاص و انحصاری توست. در واقع اگر زن نباشد نژاد بشر از میان می رود. همسرم، من اگر زن متولد شده بودم در مقابل ادعا و تصور مردانی که زنان را بازیچه خویش می شمارند شورش می کردم. همسرم، اگر بنا باشد تو در برابر من از حقوقی نابرابر برخوردار شوی، من حتی حاضرم از حقوق خود صرف نظر کنم تا تو بتوانی تمام حقوق خویش را بدست آوری
تهران، زندان اوین 20 مرداد 1390
بیشتر

  یادداشت
اعلام همدردی کبودوند با ملت و دولت نروژ 25/5/1390
کردوند «پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند»
محمدصدیق کبودوند، به مناسبت حادثه تروریستی در کشور نروژ، طی پیامی در زندان، همدردی خود، خانواده و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را به بازماندگان قربانیان، مردم و دولت نروژ اعلام نمود. متن پیام همدردی در پی می آید:
به ملت شریف و دولت محترم نروژ
من «محمدصدیق کبودوند» کوشنده حقوق بشر زندانی در ایران و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، از شنیدن خبر اقدام تروریستی در نروژ که منجر به قتل حداقل 98 نفر و مجروح شدن دهها نفر از نوجوانان و مردم خوب آن کشور در شهر اسلو و جزیره یوتایا گردید به شدت متاثر و متاسف و شوکه گردیدم. بدین وسیله ضمن محکوم نمودن این اقدام غیرانسانی، همدردی خود و خانواده ام و نیز سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را به بازماندگان قربانیان این حادثه دردناک و غم انگیز و به مردم شریف و دولت محترم آن کشور اعلام می دارم. امید است ابراز همدردی ما در این گوشه از جهان موجب تسلای خاطر خانواده های قربانیان گردد.
تهران؛ زندان اوین / 4 آگوست 2011
محمدصدیق کبودوند
بیشتر


محمد صدیق کبودوند