آرشیو ماهیانه:

آبان1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  فروردین1388  -  

تیر1388  -  شهریور1388  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  

آبان1389  -  آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  

اسفند1389  -  فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  

تیر1390  -  مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  

دی1392  -  بهمن1392  -  اسفند1392  -  اردیبهشت1393  -  

  گزارش و بیانیه
نسرین ستوده فعال حقوق بشر آزاد شود 30/3/1390
کردوند: «پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند»
محمدصدیق کبودوند، در زندان طی بیانیه ای آزادی خانم نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر را از بند خواستار شد. متن بیانیه در پی می آید:
نسرین ستوده وکیل فعال و کوشنده حقوق بشر، در سال های اخیر وکالت بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی را برعهده گرفته و تلاش های بی دریغی در دفاع از موکلانش و در رد اتهام های واهی و بی اساس به آنان داشته است. خانم نسرین ستوده اگرچه با پذیرش وکالت بسیاری از فعالان سیاسی ریسک خطرهای امنیتی موجود را پذیرفته، اما هیچگاه دفاع وی از حقوق قانونی موکلانش دفاع از عقیده و یا گرایش سیاسی متهمان نبوده است. بطور قطع هرگونه اتهام وابستگی سیاسی نسرین ستوده به گروه های سیاسی مخالف غیرقابل پذیرش است و طرح اینگونه اتهامات که از سوی دستگاه های امنیتی و قضایی جهت ممانعت از ادامه فعالیت های این کوشنده حقوق بشر مطرح شده، کاملا غیرموجه و مردود است.
من به نام خود و به نام سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان آزادی خانم نسرین ستوده را خواستار شده و از وجدان های بیدار می خواهم برای رهایی ایشان از بند تلاش کنند.
تهران: زندان اوین 29 خرداد 1390/ 19 ژوئن 2011
بیشتر

  گزارش و بیانیه
به حبس خانگی رهبران جنبش سبز پایان داده شود 29/3/1390
کردوند: «پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند»
محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در زندان، طی بیانیه کوتاهی، خواهان پایان یافتن حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی شد. متن بیانیه در پی می آید:
بیش از یکصد روز است که رهبران جنبش سبز در ایران، در خانه های خود زندانی شده اند. آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی که بدلیل دعوت از مردم برای گردهمایی اعتراضی نسبت به وضعیت موجود در کشور و حمایت از جنبش های دموکراسی خواهانه کشورهای غربی، در 25 بهمن ماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی و قضایی، زندانی و با حبس خانگی روبرو گردیده و از کلیه ارتباطات با مردم، و حتی با نزدیکانشان محروم و هم اکنون امکان و اجازه خروج از منازل خود را ندارند.
من به نام یک کوشنده حقوق بشر و به نام سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، زندانی شدن خانگی رهبران جنبش سبز را نقض آشکار حقوق مدنی و سیاسی و شهروندی آنان و نقض صریح منشور حقوق بشر دانسته و از سازمان های مدافع حقوق بشر و وجدان های بیدار جهانی درخواست می نمایم برای وادار ساختن حکومت جمهوری اسلامی به پایان دهی به حبس خانگی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و اعاده آزادی و حقوق مدنی و سیاسی آنها تلاش کنند.
تهران: زندان اوین 22 خرداد 1390/ 12 ژوئن 2011
بیشتر

  خبر و اطلاعیه
به رفتارهای دوگانه در قبال حقوق بشر پایان داده شود 29/3/1390
به رفتارهای دوگانه در قبال حقوق بشر پایان داده شود
کردوند: «پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند»
محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در آستانه سالگرد اعتراض میلیونی شهروندان تهرانی در خردادماه 1388با حدود بیانیه ای ضمن تاکید بر حق اعتراض و حق تمرد از قوانین نافی حقوق بشر، خواهان آزادی زندانیان سیاسی و مدنی و پایان دهی به رفتار دوگانه دولت جمهوری اسلامی در برابر حقوق بشر شد. متن بیانیه درپی می آید:
همانگونه که بند سوم ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می دارد؛ اساس و منشاء قدرت، اراده مردم است و این اراده باید بوسیله انتخاباتی که از روی صداقت و بطور ارادی صورت می گیرد تامین شود، هم چنین ماده 28 این اعلامیه، اعلام داشته که هرکس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین المللی حقوق و آزادی های اساسی مصرحه در اعلامیه را تامین کند. بنابراین هرگاه نظامی غیردموکراتیک فرصت و امکان کافی جهت تامین حقوق بشر فراهم نکند، تمامی افراد جامعه حق دارند، اعتراض به وضع موجود و تمرد از قوانین غیردموکراتیک و نیز برهم زدن نظم موجود را به عنوان حقوق خود، محفوظ بدارند. البته باید اذعان نمود که دولت جمهوری اسلامی در این رابطه دچار نوعی پارادوکس رفتاری است. بطوری که طی ماه های اخیر نیز مشاهده شده این حکومت از حقوق مخالفان دولت هایی چون بحرین و یمن در رسانه های دولتی حمایت و از سرکوب و سلب آزادی های سیاسی مردم آن کشورها، ابراز نگرانی می نماید و حتی از حق مردم برای سرنگونی دولت های مزبور دفاع می کند، این درحالی است که چنین حقی را برای مردم ایران و یا مردم دولت های مستبد متحدش نظیر نظام حاکم بر سوریه قائل نیست و یا به رسمیت نمی شناسد.
جمهوری اسلامی در دو سال پیش، در چنین روزهایی، اعتراض میلیونی شهروندان تهرانی و دیگر شهرهای بزرگ را علیه آنچه که انتخابات ناسالم نامیده شد، به شدت سرکوب کرد و متعاقب آن بازداشت های گسترده شهروندان و آزار و اذیت و شکنجه و بدرفتاری با دستگیرشدگان را آغاز نمود، بطوری که در جریان اعتراضات خیابانی و رویدادهای مرتبط دهها نفر کشته شده و چندین نفر نیز در بازداشتگاه ها و تحت شکنجه توسط نیروهای امنیتی و انتظامی به قتل رسیدند. جمهوری اسلامی هم چنین جهت زهرچشم گرفتن از مردم، چندین زندانی سیاسی را به دار آویخت و چندین نفر دیگر را بدون ارائه توجیه قابل پذیرش به اعدام و صدها نفر را به حبس های طولانی مدت محکوم کرده است. متاسفانه اینگونه رفتارهای پرمتناقض و آزاردهنده حکومت در برابر حقوق بشر کماکان ادامه دارد.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در سالگرد اعتراض های خیابانی مردم ایران نسبت به برگزاری انتخابات ناسالم در 22 خردادماه 1388، ضمن ابراز تاسف و تاثر عمیق دگرباره خود، از نقض فاحش حقوق بشر و حقوق شهروندی مردم ایران، همگام با وجدان های بیدار، اعلام می دارد که رفتار و برخورد دولت و حکومت جمهوری اسلامی در قبال شهروندان معترض و منتقدان و مخالفان دولتی، غیرقابل پذیرش، توجیه ناپذیر، غیرانسانی و مستبدانه است. این سازمان با تاکید بر حق اعتراض مردم نسبت به اوضاع نابسامان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مدنی در کشور و نیز سلب حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی، و هم چنین محفوظ بودن حق تمرد مردم از قوانین نافی حقوق بشر و غیردموکراتیک، اقدام به سرکوب اعتراض های مدنی و مسالمت آمیز مردم را، غیرقانونی و مغایر با مفاد منشور و تعهدات بین المللی حقوق بشر قلمداد می نماید. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان خواهان توقف سرکوب ها، دستگیری ها و بازداشت های بی رویه شهروندان و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و مدنی است. این سازمان هم چنین پایان بخشی به رفتارهای متناقض و دوگانه جمهوری اسلامی در قبال حقوق بشر و ارزش های جهانی در داخل و خارج از کشور را خواستار است.
تهران: زندان اوین 25 خرداد 1390/ 15 ژوئن 2011
بیشتر

  گزارش و بیانیه
پیام تسلیت کبودوند 25/3/1390
پیام تسلیت کبودوند
خطاب به خانواده و دوست دارانش
محمدصدیق کبودوند در ملاقات غیرحضوری با خانواده خود از درگذشت نابهنگام آقای «رضا هدی صابر» ابراز تاسف و تاثر و اندوه کرد. کبودوند گفت: «از مرگ ناگهانی هم بندی و هم صحبتش جناب رضا هدی صابر که در اثر اعتصاب غذای اعتراضی به قتل خانم هاله سحابی درگذشت شدیداً متاسف و متاثر و اندوهگین است.» وی بی توجهی و سهل انگاری مرکز درمانی زندان اوین و رفتار بی مسئولانه روسای دستگاه های امنیتی و قضایی و زندان را در مرگ رضا صابر و چند زندانی سیاسی دیگر که در ماه های اخیر درگذشته اند، محکوم می نماید.
کبودوند از جناب آقای «رضا هدی صابر» به عنوان یک فعال مدنی- سیاسی کوشا، آزادی خواه و دموکراسی طلب و مردم دوست نام برد. ایشان درگذشت نابهنگام ایشان را به خانواده صابر، دوست دارانش و جامعه مدنی و مردم ایران تسلیت گفت.
کبودوند در پایان بیانیه جمعی زندانیان سیاسی بند 350 در این ارتباط را (به استثنای جملات دارای بار ایدئولوژیکی) تایید نمود.
بیشتر

  گزارش و بیانیه
تسلیت به خانواده سحابی 18/3/1390
کردوند: پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند
محمدصدیق کبودوند در دیدارغیرحضوری با خانواده خود از خبر درگذشت سحابی ها ابراز تاسف نمود. وی درگذشت مهندس عزت الله سحابی و قتل هاله سحابی را ضایعه ای دردناک برای جامعه مدنی و کوشندگان راه آزادی در ایران نامید و درگذشت این دو فعال سیاسی و مدنی را به خانواده سحابی، دوست داران آنها و جامعه مدنی و مردم ایران تسلیت گفت.
بیشتر

  یادداشت
نامه ای به مادرم 4/3/1390
کردوند: پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند
محمدصدیق کبودوند در نامه ای به مادرش، تمامی مادران را مورد خطاب قرار داده است. متن نامه در پی می آید:
محمدصدیق کبودوند: «مادر! تو سرچشمه ملاطفت و محبت بی پایانی، که خود به معنی قدرت بی پایان برای تحمل رنج می باشد، اما مادر! جز تو چه کسی می تواند حداکثر توانایی را برای محبت و تحمل رنج نشان دهد. مادر تو با حمل فرزند خود در مدت نه ماه و تغذیه او از وجود خویش از رنجی که تحمل می کنی شادمان می شوی. مادر چه دردی ممکن است با رنج و دردهای تو برابری کند. مادر! تو چه زیبا در لذتی که از آفرینش حس می کنی این دردها را از یاد می بری.
مادر! تو رنج دائمی بر خود هموار می سازی تا فرزندت روز به روز رشد کند و بزرگتر شود. مادر تو این محبت خود را به تمامی جامعه بشری منتقل می سازی. مادر تو رهبر خاموش و بی ادعای پدری. مادر تو مقام شایسته و افتخار آمیز خود را در کنار پدر چه خوب و چه زیبا احراز می کنی
مادر! از تمام معایب و مفاسدی که مردان مسئول بوجود آوردن آن اند، هیچ کدام به این اندازه انحطاط برانگیز و خشونت آمیز نیست که نیمه ای از جامعه بشری، نیمه ای که تو از آنی، مورد نابرابری و تبعیض قرار گیرد. اما مادر، من این نیمه که تو از آنی نه جنس ناتوان که از جنس مرد تواناتر، نجیب تر و شریف تر می دانم. زیرا تو مظهر فداکاری، رنج خاموش و تواضع و ایمان و دانشی.
مادر! تو مظهر فداکاری، قربانی سازی خویشتنی، و امتیاز عظیمی بر پدر به عنوان یک مرد، داری. مادر من تردید ندارم که تو خیلی بیش از مردان برضد جنگ اقدام می کنی. مادر عزیزم، وظیفه توست به عنوان یک زن هنر صلح را به جهان جنگ آلود پس از خشونت و تشنه صلح و آشتی و محبت و مروت بیاموزی»
زندان اوین بهار 1390

بیشتر

  گزارش و بیانیه
جهان مردم خاورمیانه را دریابد 4/3/1390
کردوند: پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند
رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در زندان طی بیانیه ای از وجود و تداوم استبداد و دیکتاتوری و نقض فاحش حقوق بشر در کشورهای منطقه ابراز نگرانی نموده و وجدان های جهان را به یاری مردم خاورمیانه فراخواند.
محمدصدیق کبودوند: « حکومت های استبدادی و حاکمان خودکامه و دیکتاتور سال های سال است بر مردم اغلب کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا فرمانروایی می کنند و با غصب حقوق و آزادی های اساسی مردم و نقض فاحش حقوق بشر ملت های منطقه را مورد رنج و آزار قرار می دهند. حاکمانی به نام امیر و ملک و رئیس جمهور مادام العمر سالهاست که آزادی های سیاسی و مدنی مردم را زیرپا می گذارند که نمونه اینگونه حکومت ها در کشورهای مصر، لیبی و سوریه مشاهده می شود.
در سوریه فرمانروای حاکم بر این کشور با خشن ترین شیوه ها آزادی های سیاسی و اساسی را از مردم سلب کرده و هم اکنون همانند سرهنگ حاکم بر لیبی به کشتار مردم معترض و آزادی طلب پرداخته است. بخشی از مردم سوریه که کردها هستند به رغم اینکه جمعیتی حدود سه میلیون نفرند اما از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم اند.
من به نام سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، از کشته و مجروح شدن تعدادزیادی از معترضان مردمی توسط نظامیان دولتی در لیبی و سوریه و یمن و دیگر کشورهای منطقه در هفته های اخیر هم چنین از نقض گسترده حقوق بشر و فقدان آزادی های سیاسی و مدنی در تمامی کشورهای خاورمیانه از جمله ایران به شدت متاثر و نگرانم و از دولت های آزاد و وجدان جهانی درخواست می نمایم توجه بیشتری به وضع حقوق مردم خاورمیانه، بویژه وضعیت حقوق بشر در کشورهای غیردموکراتیک منطقه مبذول دارند و برای رهایی مردم منطقه از استبداد و خودکامگی و بویژه برای نجات مردم کرد در سوریه و ترکیه و ایران از رنج و آزار و ستم و بی حقوقی تلاش نمایند.»
تهران: زندان اوین 20 مه 2011
بیشتر


محمد صدیق کبودوند