آرشیو ماهیانه:

آبان1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  فروردین1388  -  

تیر1388  -  شهریور1388  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  

آبان1389  -  آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  

اسفند1389  -  فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  

تیر1390  -  مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  

دی1392  -  بهمن1392  -  اسفند1392  -  اردیبهشت1393  -  

  خبر و اطلاعیه
کبودوند: جمهوری اسلامی آزادی وا منیت رهبران جنبش سبز را تامین کند 15/12/1389
در پی اعتراضات خیابانی 25 بهمن ماه سال جاری و تهدید رهبران جنبش سبز به بازداشت و زندان، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در زندان در بیانیه ای کوتاه تامین امنیت آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی را خواستار شد.

محمدصدیق کبودوند: «اعتراض های مدنی و مسالمت آمیز جمعی از مردم ایران در 25 بهمن ماه با وجود فضای امنیتی سرکوب و خفقان در کشور، موجب گردید تا نمایندگان دولتی در مجلس و مسئولان قضایی و امنیتی و امامان جمعه دولتی در هجمه ای سنگین و سازمان دهی شده، بازداشت و محاکمه و حتی اعدام و مرگ رهبران جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی را خواستار شدند. در همان حال دستگاه های امنیتی و پلیسی و قضایی و انتظامی نیز از تهدیدهای جدی در جهت حبس خانگی و محاکمه رهبران اپوزیسیون داخلی خبر دادند. و اکنون نیز گفته می شود آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی بازداشت شده اند.
بیشتر

  یادداشت
ستم بزرگ به زبان 40 میلیون کرد 3/12/1389
محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان حقوق بشر کردستان به مناسبت «روز جهانی زبان مادری» پیام کوتاهی از زندان به بیرون ارسال داشت که متن آن به قرار زیر است:
محمدصدیق کبودوند: «ملل متحد 21 فوریه را روز جهانی زبان مادری نامگذاری کرده است. در این روز مردم کرد در ایران و بطور کلی 40 میلیون کرد در خاورمیانه ناگزیریم به مادرانمان بگوئیم زبانی که در کودکی به ما آموختن، خواندن و نوشتن و آموزش و تدریس آن توسط دولت های حاکم ممنوع شده است. امروز بیش از 80 درصد از مردم کرد خاورمیانه در ایران و ترکیه و سوریه ناچارند تنها به زبان فارسی و ترکی و عربی بنویسند و بخوانند و سخن بگویند. و در اینجا دگربار توجه وجدان جهانی و ملل متحد را به این ستم بزرگ که به زبان مادری 40 میلیون نفر کرد در خاورمیانه هم چنان ستم روا داشته شده و می شود جلب می نمایم. صدالبته دیگر ملیت ها و اقلیت ها در ایران وضعیتی مشابه کردها دارند».
بیشتر


محمد صدیق کبودوند