آرشیو ماهیانه:

آبان1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  فروردین1388  -  

تیر1388  -  شهریور1388  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  

آبان1389  -  آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  

اسفند1389  -  فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  

تیر1390  -  مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  

دی1392  -  بهمن1392  -  اسفند1392  -  اردیبهشت1393  -  

  خبر و اطلاعیه
یک روزنامه نگار ایرانی نامزد جایزه «مطبوعات بریتانیا» شد 12/12/1387
در فهرست نامزدهای جایزه ارزنده «پرس گزت بریتیش پرس» که امروز در لندن منتشر شد، نام یک روزنامه نگار ایرانی نیز به چشم می خورد.

در این فهرست نام محمدصدیق کبودوند، روزنامه نگار کرد ایرانی و سردبیر هفته نامه توقیف شده «پیام مردم کردستان» به عنوان یکی از پنج نامزد احراز مقام بهترین روزنامه نگار غیر بریتانیاییِ ، ذکر شده است.

محمدصدیق کبودوند هم اکنون با اتهاماتی امنیتی، در یکی از بازداشتگاه های جمهوری اسلامی زندانی است در حالی که به گفته وکیل مدافع و هواداران او، این روزنامه نگار کُرد وظیفه یی جز دفاع از آزادی بیان و دعوت سران جمهوری اسلامی به محترم شمردن حقوق اقلیت های قومی در ایران، برای خود نمی شناخته، و در زمینه های سیاسی فعالیتی نداشته است.

نام برندگان نهائی جایزه یاد شده، همراه نام بهترین روزنامه و روزنامه نگاران بریتانیایی سال، روز سی و یکم مارس، بیست و نه روز دیگر، اعلام خواهد شد.
بیشتر

  دفتر پنجم
دفتر پنجم: برای دفاع از حقوق‌بشر/قسمت ششم 12/12/1387
بیشتر

  دفتر پنجم
دفتر پنجم: برای دفاع از حقوق‌بشر /قسمت پنجم 12/12/1387
بیشتر

  دفتر پنجم
دفتر پنجم: برای دفاع از حقوق‌بشر /قسمت چهارم 12/12/1387
بیشتر

  دفتر اول
دفتراول: سازمان های بین المللی و خانواده سازمان ملل متحد/قسمت دهم 12/12/1387
بیشتر

  دفتر اول
دفتراول: سازمان های بین المللی و خانواده سازمان ملل متحد/قسمت نهم 12/12/1387
بیشتر

  دفتر اول
دفتراول: سازمان های بین المللی و خانواده سازمان ملل متحد/قسمت هشتم 12/12/1387
بیشتر

  دفتر اول
دفتراول: سازمان های بین المللی و خانواده سازمان ملل متحد/قسمت هفتم 12/12/1387
بیشتر

  دفتر اول
دفتراول: سازمان های بین المللی و خانواده سازمان ملل متحد/قسمت ششم 12/12/1387
بیشتر

  دفتر اول
دفتراول: سازمان های بین المللی و خانواده سازمان ملل متحد/قسمت چهارم 12/12/1387
بیشتر

  دفتر اول
دفتراول: سازمان های بین المللی و خانواده سازمان ملل متحد/قسمت پنجم 12/12/1387
بیشتر


محمد صدیق کبودوند