آرشیو ماهیانه:

آبان1387  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آذر1389  -  

اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  مرداد1390  -  شهریور1390  -  

مهر1390  -  دی1392  -  

  گزارش و بیانیه
نسرین ستوده فعال حقوق بشر آزاد شود 30/3/1390
کردوند: «پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند»
محمدصدیق کبودوند، در زندان طی بیانیه ای آزادی خانم نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر را از بند خواستار شد. متن بیانیه در پی می آید:
نسرین ستوده وکیل فعال و کوشنده حقوق بشر، در سال های اخیر وکالت بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی را برعهده گرفته و تلاش های بی دریغی در دفاع از موکلانش و در رد اتهام های واهی و بی اساس به آنان داشته است. خانم نسرین ستوده اگرچه با پذیرش وکالت بسیاری از فعالان سیاسی ریسک خطرهای امنیتی موجود را پذیرفته، اما هیچگاه دفاع وی از حقوق قانونی موکلانش دفاع از عقیده و یا گرایش سیاسی متهمان نبوده است. بطور قطع هرگونه اتهام وابستگی سیاسی نسرین ستوده به گروه های سیاسی مخالف غیرقابل پذیرش است و طرح اینگونه اتهامات که از سوی دستگاه های امنیتی و قضایی جهت ممانعت از ادامه فعالیت های این کوشنده حقوق بشر مطرح شده، کاملا غیرموجه و مردود است.
من به نام خود و به نام سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان آزادی خانم نسرین ستوده را خواستار شده و از وجدان های بیدار می خواهم برای رهایی ایشان از بند تلاش کنند.
تهران: زندان اوین 29 خرداد 1390/ 19 ژوئن 2011
بیشتر

  گزارش و بیانیه
به حبس خانگی رهبران جنبش سبز پایان داده شود 29/3/1390
کردوند: «پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند»
محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در زندان، طی بیانیه کوتاهی، خواهان پایان یافتن حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی شد. متن بیانیه در پی می آید:
بیش از یکصد روز است که رهبران جنبش سبز در ایران، در خانه های خود زندانی شده اند. آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی که بدلیل دعوت از مردم برای گردهمایی اعتراضی نسبت به وضعیت موجود در کشور و حمایت از جنبش های دموکراسی خواهانه کشورهای غربی، در 25 بهمن ماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی و قضایی، زندانی و با حبس خانگی روبرو گردیده و از کلیه ارتباطات با مردم، و حتی با نزدیکانشان محروم و هم اکنون امکان و اجازه خروج از منازل خود را ندارند.
من به نام یک کوشنده حقوق بشر و به نام سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، زندانی شدن خانگی رهبران جنبش سبز را نقض آشکار حقوق مدنی و سیاسی و شهروندی آنان و نقض صریح منشور حقوق بشر دانسته و از سازمان های مدافع حقوق بشر و وجدان های بیدار جهانی درخواست می نمایم برای وادار ساختن حکومت جمهوری اسلامی به پایان دهی به حبس خانگی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و اعاده آزادی و حقوق مدنی و سیاسی آنها تلاش کنند.
تهران: زندان اوین 22 خرداد 1390/ 12 ژوئن 2011
بیشتر

  گزارش و بیانیه
پیام تسلیت کبودوند 25/3/1390
پیام تسلیت کبودوند
خطاب به خانواده و دوست دارانش
محمدصدیق کبودوند در ملاقات غیرحضوری با خانواده خود از درگذشت نابهنگام آقای «رضا هدی صابر» ابراز تاسف و تاثر و اندوه کرد. کبودوند گفت: «از مرگ ناگهانی هم بندی و هم صحبتش جناب رضا هدی صابر که در اثر اعتصاب غذای اعتراضی به قتل خانم هاله سحابی درگذشت شدیداً متاسف و متاثر و اندوهگین است.» وی بی توجهی و سهل انگاری مرکز درمانی زندان اوین و رفتار بی مسئولانه روسای دستگاه های امنیتی و قضایی و زندان را در مرگ رضا صابر و چند زندانی سیاسی دیگر که در ماه های اخیر درگذشته اند، محکوم می نماید.
کبودوند از جناب آقای «رضا هدی صابر» به عنوان یک فعال مدنی- سیاسی کوشا، آزادی خواه و دموکراسی طلب و مردم دوست نام برد. ایشان درگذشت نابهنگام ایشان را به خانواده صابر، دوست دارانش و جامعه مدنی و مردم ایران تسلیت گفت.
کبودوند در پایان بیانیه جمعی زندانیان سیاسی بند 350 در این ارتباط را (به استثنای جملات دارای بار ایدئولوژیکی) تایید نمود.
بیشتر

  گزارش و بیانیه
تسلیت به خانواده سحابی 18/3/1390
کردوند: پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند
محمدصدیق کبودوند در دیدارغیرحضوری با خانواده خود از خبر درگذشت سحابی ها ابراز تاسف نمود. وی درگذشت مهندس عزت الله سحابی و قتل هاله سحابی را ضایعه ای دردناک برای جامعه مدنی و کوشندگان راه آزادی در ایران نامید و درگذشت این دو فعال سیاسی و مدنی را به خانواده سحابی، دوست داران آنها و جامعه مدنی و مردم ایران تسلیت گفت.
بیشتر

  گزارش و بیانیه
جهان مردم خاورمیانه را دریابد 4/3/1390
کردوند: پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند
رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در زندان طی بیانیه ای از وجود و تداوم استبداد و دیکتاتوری و نقض فاحش حقوق بشر در کشورهای منطقه ابراز نگرانی نموده و وجدان های جهان را به یاری مردم خاورمیانه فراخواند.
محمدصدیق کبودوند: « حکومت های استبدادی و حاکمان خودکامه و دیکتاتور سال های سال است بر مردم اغلب کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا فرمانروایی می کنند و با غصب حقوق و آزادی های اساسی مردم و نقض فاحش حقوق بشر ملت های منطقه را مورد رنج و آزار قرار می دهند. حاکمانی به نام امیر و ملک و رئیس جمهور مادام العمر سالهاست که آزادی های سیاسی و مدنی مردم را زیرپا می گذارند که نمونه اینگونه حکومت ها در کشورهای مصر، لیبی و سوریه مشاهده می شود.
در سوریه فرمانروای حاکم بر این کشور با خشن ترین شیوه ها آزادی های سیاسی و اساسی را از مردم سلب کرده و هم اکنون همانند سرهنگ حاکم بر لیبی به کشتار مردم معترض و آزادی طلب پرداخته است. بخشی از مردم سوریه که کردها هستند به رغم اینکه جمعیتی حدود سه میلیون نفرند اما از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم اند.
من به نام سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، از کشته و مجروح شدن تعدادزیادی از معترضان مردمی توسط نظامیان دولتی در لیبی و سوریه و یمن و دیگر کشورهای منطقه در هفته های اخیر هم چنین از نقض گسترده حقوق بشر و فقدان آزادی های سیاسی و مدنی در تمامی کشورهای خاورمیانه از جمله ایران به شدت متاثر و نگرانم و از دولت های آزاد و وجدان جهانی درخواست می نمایم توجه بیشتری به وضع حقوق مردم خاورمیانه، بویژه وضعیت حقوق بشر در کشورهای غیردموکراتیک منطقه مبذول دارند و برای رهایی مردم منطقه از استبداد و خودکامگی و بویژه برای نجات مردم کرد در سوریه و ترکیه و ایران از رنج و آزار و ستم و بی حقوقی تلاش نمایند.»
تهران: زندان اوین 20 مه 2011
بیشتر


محمد صدیق کبودوند