آرشیو ماهیانه:

آبان1387  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آذر1389  -  

اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  مرداد1390  -  شهریور1390  -  

مهر1390  -  دی1392  -  

  گزارش و بیانیه
نگرانی و تاسف کبودوند از بروز خشونت در کردستان 28/7/1389
به دلیل تعطیلی هفته گذشته محمدصدیق کبودوند پس از 15 روز موفق با ملاقات غیرحضوری بیست دقیقه ای با خانواده گردید. پدرزندانی حقوق بشر کردستان در این دیدار غیرحضوری از اقدامات خشونت آمیز اخیر به ویژه حادثه 15 مهرماه سنندج را که طی آن تعدادی نیروی انتظامی و 2 رهگذر کشته و زخمی شدند ابراز نگرانی نمود و تاسف عمیق خود را از وقوع این گونه حوادث خشونت بار و شک برانگیز اعلام کرد. وی با ناموجه خواندن توسل به خشونت و ترور نگرانی شدید خود را از احتمال تکرار و گسترش خشونت های بیشتر در مناطق کردنشین بیان نمود.
بیشتر

  گزارش و بیانیه
کبودوند: بمب گذاری در میان مردم توجیه ناپذیر و مردود است 28/7/1389
محمدصدیق کبودوند «پدر حقوق بشر کردستان» در دیدار غیرحضوری هفتگی -20 دقیقه ای- با خانواده ضمن اشاره به واقعه بمب گذاری در شهر مهاباد که منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی از افراد عادی و شهروندان بویژه زنان تماشاگر رژه نظامی گردید، آن را حادثه ای هولناک و اقدامی غیرانسانی خواند و تاثر و تاسف عمیق خود را ابراز نمود و گفت: «اینگونه اقدامات خشونت بار، با هر هدف و منظوری که باشد مردود است و هیچگونه توجیهی نمی توان برای آن ارائه داد».
بیشتر


محمد صدیق کبودوند