آرشیو ماهیانه:

آبان1387  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آذر1389  -  

اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  مرداد1390  -  شهریور1390  -  

مهر1390  -  دی1392  -  

  گزارش و بیانیه
در حمایت از کبودوند 22/8/1387
همانگونه که مطلعید، حکومت جمهوری اسلامی ایران برای تثبیت حکومت سرکوبگر خود، حقوق انسان های را نقض می کند، زنان را سنگسار و کودکان را اعدام می کند، دست به نسل کشی می زند، مواد مخدر را در جامعه رواج داده، و با وجود همه ی این موارد، در برابر انسان های آگاه و فعالینی که به آرمانهای حقوق بشر خدمت کرده و جامعه را آگاه نگه می دارند، می ایستد. همه روزه ده ها انسان آگاه و فعال بازداشت می شوند.
بیشتر

  گزارش و بیانیه
درخواست فوری برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر 14/8/1387


6/11/2007


برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) و "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) اطلاعات جدیدی را دریافت کرده است و از شما درخواست می کند که سریعا درخصوص وضعیت پیش آمده ذیل در جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایید.
بیشتر


محمد صدیق کبودوند