آرشیو ماهیانه:

آبان1387  -  اسفند1387  -  فروردین1388  -  تیر1388  -  

شهریور1388  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  دی1392  -  بهمن1392  -  اسفند1392  -  

اردیبهشت1393  -  

  خبر و اطلاعیه
گزارش هفته 346 23/11/1392
سرانجام پس از یک سال، دادستانی اجازه دیدار حضوری داد و ملاقات این هفته بصورت حضوری انجام شد. هفته گذشته دلیل کسالت خانم حسنی همسر ایشان، آقای کبودوند ملاقات نداشت . بنابراین در دیدار این هفته گزارشی از وضعیت و سلامتی فرزندان، خانواده، برادران و خواهران و فامیل و دوستان در دو هفته گذشته ارائه شد. آقای کبودوند از مشکلات برخی از فعالان سازمان پرسید. برخی شنیده ها بازگو شد. هم چنین خبر اقدام قابل تقدیر اعضای پارلمان یک کشور اروپایی در نامزد کردن ایشان برای جایزه ای بین المللی که متاسفانه بی موقع اعلام شده به اطلاع وی رسید. در پایان کبودوند از دریافت کتاب های ارسالی پس از دو هفته خبر داد، ملاقات این هفته 30 دقیقه به طول انجامید.
شماره گزارش هفته های گذشته پس و پیش شده بود که با این گزارش اصلاح می شود.
تهران: 23 بهمن 1393
بیشتر

  خبر و اطلاعیه
گزارش هفته 344 11/11/1392
متاسفانه آقای کبودوند دارای سابقه ناراحتی قلبی، عروقی و بیماری کلیه و فشارخون است و برای کنترل این بیماری ها در زندان ناچار است در شبانه روز دارو مصرف کند اما ایشان در ملاقات با همسرش خانم حسنی اطمینان داده است که در سلامت است و گفته است نباید خانواده نگران باشند که بیماری و مشکل خاصی او را تهدید می کند. آقای کبودوند به همسر و خانواده اش توصیه و تاکید کرده است به جای خبر بیماری از سلامت وی بگویند .
آقای کبودوند به جهت عدم لوث شدن بسیاری از موضوعات اغلب زندانیان سیاسی واقعاً بیمار با توجه به ایزوله بودن بند 350 و عدم دسترسی زندانیان سیاسی به تلفن به طور روزانه، به انکار بیماری خود می پردازد.
آقای کبودوند گفته است روزانه وقت خود را به مطالعه و شرکت در کلاس های مختلف آموزش و نقد و بررسی مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی سپری می کند و خود وی نیز در هفته چند کلاس آموزش زبان و حسابداری و حسابرسی برگزار می کند. ملاقات این هفته نیز به مدت 30 دقیقه و به صورت کابینی بود.
تهران: 10بهمن 1392
بیشتر


محمد صدیق کبودوند