آرشیو ماهیانه:

آبان1387  -  اسفند1387  -  فروردین1388  -  تیر1388  -  

شهریور1388  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  دی1392  -  بهمن1392  -  اسفند1392  -  

اردیبهشت1393  -  

  خبر و اطلاعیه
گزارش هفته 343 30/10/1392
گزارش هفته 343
کردوند: پایگاه خانواده کبودوند
این هفته خانم حسنی به دیدار آقای کبودوند رفته و طبق معمول از وضعیت اعضای خانواده به ایشان گفتند و آقای کبودوند نیز توصیه هایی به فرزندان و اعضای خانواده خود نمود این ملاقات کابینی و مدت آن 30 دقیقه بود.
آقای کبودوند تاکنون بیش از 2400 روز، 343 هفته و یا 80 ماه از حبس خود را گذرانده است. طی این مدت تنها در سال ششم و یک بار به دنبال بیماری فرزندش پژمان و آن هم پس از 59 روز اعتصاب غذا در قبال وثیقه هفتصد میلیون تومانی توانست به مرخصی بیاید. ملاقات های حضوری ایشان در 2400 روز گذشته مجموعاً حدود 13 نوبت 30دقیقه ای شامل شش نوبت در سال اول و دوم و شش نوبت در سال های سوم تا ششم و یک بار در سال هفتم بوده است. در دوازده ماه گذشته تنها یک بار ملاقات حضوری داشته و با مرخصی ایشان موافقت نشده است.
تهران 3/11/92
بیشتر

  خبر و اطلاعیه
گزارش هفته 342 30/10/1392
گزارش هفته 342
کردوند: پایگاه خانواده کبودوند
این هفته خانم پریناز حسنی همسر کبودوند به ملاقات ایشان رفت.خانم حسنی ابتدا گزارش کوتاهی از روند درمان پژمان، وضعیت فرزندان، خانواده و فامیل و اطمینان از سلامتی آنها و همراه با خلاصه ای از پیام های دوستان و آشنایان و فعالان سیاسی به آقای کبودوند ارائه داد و ایشان با قدردانی از پیام های آقای علی قاضی پسر زنده یاد قاضی محمد، کاک حسن امینی رهبر مذهبی از جماعت اهل سنت کردستان و آقای اسماعیل مفتی زاده از فعالان سیاسی کرد تهران، از اظهار محبت آنها تشکر نموده و برای آقای مفتی زاده که این روزها ناخوش احوال می باشند، بهبودی و سلامتی آرزو کرد. این ملاقات به صورت کابینی و مدت آن 25 دقیقه بود.
تهران 3 دی ماه 1392
بیشتر


محمد صدیق کبودوند