آرشیو ماهیانه:

آبان1387  -  اسفند1387  -  فروردین1388  -  تیر1388  -  

شهریور1388  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  دی1392  -  بهمن1392  -  اسفند1392  -  

اردیبهشت1393  -  

  خبر و اطلاعیه
هم رزم چینی من ! پیروزی را برایت آرزو دارم 18/1/1390
نامه کبودوند به لیوشیائوبو
کردوند : پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند
محمدصدیق کبودوند، زندانی کرد و ایرانی نامه ای به هم رزم خود لیوشیائوبو زندانی چینی و برنده جایزه صلح نوبل 2010 نوشته که درپی می آید:
به دوست نادیده مبارزم جناب لیوشیائوبو
از تعلق جایزه صلح نوبل 2010 به جنابعالی بسیار مسرور و شادمان شدم و از اینکه دولت چین به شما و همسر محترمتان اجازه دریافت جایزه را ندادند بسیار متاسف گردیدم. هم رزم شریفم من محمدصدیق کبودوند زندانی کرد و ایرانی هم چون شما به جرم دفاع از حقوق بشر و دموکراسی به 11 سال حبس محکوم و زندانی شده ام. جرم من دفاع از حقوق بشر، دفاع از حقوق زنان و حمایت از حقوق مردم کرد و تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان است.
حکومت حاکم بر کشور من چون حکومت حاکم بر کشور شما، نظامی غیردموکراتیک و ایدئولوژیکی است که حتی اموری چون پوشش مردان و زنان، خوردن و نوشیدن، دیدن و شنیدن و اندیشیدن مردم را زیرکنترل دارد و تمامی امور فرهنگی و امور سیاسی و مدنی مردم را در دایره تنگ ایدئولوژیکی مذهبی قابل تقویت و قابل اجرا می بیند.
لیوشیائوبوی عزیز، من از جمعیت 10 میلیونی کرد در ایران هستم که خود بخشی از ملت 40 میلیونی کرد در کشورهای ترکیه و عراق و سوریه است. این مردم که بعدها از عرب ها، ترک ها و فارس ها چهارمین ملت بزرگ خاورمیانه اند، هیچگونه نقشی در اداره امور کشورهای متبوع و حتی در امور محلی و فرهنگی خود ندارند.این ملت از ابتدایی ترین حقوق انسانی و حقوق بشر و آزادی ها محروم اند و نقشی درتعیین سرنوشت خود ندارند.
دوست عزیز، من و شما و هزاران نفر دیگر در جهان برای دموکراسی و حقوق بشر مبارزه می کنیم و همه زندگی مان برای استقرار دموکراسی، صلح و حقوق بشر و برابری و برادری در جهان و برای اعتلای ارزش های جهانی صرف می کنیم، شاید که فرزندانمان و دیگر مردمان از آزادی و دموکراسی برخوردار شود. در پایان شادمانی و استواری و پیروزی در مبارزه را برای جنابعالی آرزومندم
تهران: زندان اوین 5 آوریل 2011/ 16 فروردین 1390
بیشتر

  خبر و اطلاعیه
(9)آوریل را روز حقوق بشر کردستان بنامیم 17/1/1390
9 آوریل را روز حقوق بشر کردستان بنامیم
پیام
کردوند: پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند
محمدصدیق کبودوند بنیانگذار سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به مناسبت 9 آوریل پیامی ارسال داشت که متن آن در زیر می آید:
محمدصدیق کبودوند: «در ابتدا 9 آوریل روز تاسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را به مردم کردستان، مردم ایران و منطقه و تمامی اعضا و دوستان سازمان تبریک و شادباش می گویم، در این روز سازمان هفتمین سال فعالیت خود را آغاز می کند و امید است از این پس اهداف مهم تری را مورد پیگیری قرار دهد:
- تلاش برای ترویج و استقرار دموکراسی ضامن صلح حقوق بشر در منطقه
- کوشش در راه برقراری آشتی و صلح در منطقه و زدایش خشونت و خشونت گرایی
- تلاش برای استقرار سامانه متضمن تامین حقوق بشر در ایران و کردستان
- تلاش برای دست یابی مردم کرد در هر 4پاره کردستان به حقوق حقه و حق تعیین سرنوشت خود و حقوق برابر با دیگر ملت های منطقه
- دفاع از برابری زنان با مردان و تحقق تمامی حقوق انسانی زنان در کردستان، در ایران و در کشورهای منطقه
- دفاع از ایده الغای مجازات اعدام و تلاش برای عملی ساختن آن در ایران و کردستان و کشورهای منطقه
- دفاع از حقوق اقلیت های ملی، قومی، نژادی، مذهبی، دینی،مسلکی و جنسیتی و برخورداری از حقوق برابر
- حمایت از حقوق و آزادی های اساسی و بنیادی وامنیت انسانی تمامی مردم منطقه
از جمله این اهداف خواهد بود.
در پایان از مردم کردستان و تمامی احزاب و گروه های سیاسی و مدنی درخواست می نمایم از نام گذاری 9 آوریل به نام روز حقوق بشر کردستان و یا هفته ای به این نام حمایت کنند و برنامه هایی برای آن تدارک ببینند به امید رهایی تمامی مردم کرد و مردم ایران و منطقه از بیم و نیاز
تهران: زندان اوین 5 آوریل 2011/ 16 فروردین 1390
بیشتر

  خبر و اطلاعیه
موضع گیری شورای حقوق بشر قابل تقدیر است 17/1/1390
پیام

کردوند: پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند

محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان طی پیامی در زندان صدور قطعنامه شورای حقوق بشر درباره نقض حقوق بشر در ایران را قابل تحسین دانست متن پیام به قرار زیر است:

محمدصدیق کبودوند: «صدور قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی در طی ماه های گذشته و هم چنین صدور قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر ملل متحد درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران، مایه دلگرمی کوشندگان حقوق بشر بویژه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان گردید.

ما ضمن استقبال از بذل توجه و رویکرد مثبت شورای حقوق بشر نسبت به وضعیت وخامت بار حقوق بشر در ایران، از دولت هایی که در تهیه و تصویب این قطعنامه تلاش کردند سپاسگزاری می کنیم. درعین حال ازاقدام اعتراضی مسئولان دولت نسبت به موضوع حقوق بشر در ایران استقبال می کنیم ولی از اینکه رئیس جمهور ایالات متحده از میان حداقل 30 زندانی سیاسی در آستانه اعدام و صدها زندانی وجدانی و سیاسی با احکام سنگین تنها به نام 4 نفر اشاره می کند که در حال حاضر فقط یک نفر از آنها در زندان بسر می برد ابراز تاسف می کنیم.

من به نام سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بار دیگر از دولت سوئد و سایر دولت هایی که به قطعنامه محکومیت دولت ایران در خصوص نقض حقوق بشر، رای مثبت داده اند تشکر و قدردانی می نمایم. سازمان ما از آزادی، دموکراسی و حقوق بشر مبتنی بر اصول و استانداردها و ارزش های جهانی حمایت می کند و خود را متعهد به آموزش و ترویج حقوق بشر و ارزش های جهانی می داند.
تهران: زندان اوین 28مارس2011- 8فروردین 1390
بیشتر


محمد صدیق کبودوند