آرشیو ماهیانه:

شهریور1389  -  مهر1389  -  

  محکومیت حقوق بشری
متن حکم حبس محمد صدیق کبودوند و دلایل بی سابقه ای که منجر به محکومیت 11سال حبس برای او شده است 28/7/1389
بیشتر

  محکومیت حقوق بشری
شیرین عبادی:از محکومیت 10 سال حبس همکارم کبودوند متاسف وحیرانم 7/6/1389
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل با انتقاد از صدور حکم سنگین 11 سال حبس برای محمد صدیق کبودوند به دلیل تاسیس سازمان حقوق بشر کردستان گفت: بر طبق مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1999 که دولت ایران نیز به آن رای مثبت داده است،دولت های عضو سازمان ملل موظف به تامین آزادی و امنیت کسانی هستند که برای دفاع از حقوق بشر می کوشند.
بیشتر


محمد صدیق کبودوند