به سرکوب و خشونت در کردستان پایان داده شود خبر و اطلاعیه
07/08/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر


کردوند «پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند»
محمدصدیق کبودوند در زندان، طی درخواست نامه ای، پایان دهی به سرکوب و خشونت در کردستان را خواستار شد. متن درخواست کبودوند در پی می آید:
حزب حیات آزاد کردستان ) پژاک( اعلام نموده برای دفاع از کادرهای حزبیش و در مقام دفاع از خود از اسلحه استفاده می کند، این حزب بیان می دارد که دولت جمهوری اسلامی صدها نفر از اعضا و هوادارانش را دستگیر و زندانی کرده و ده ها نفر از این دستگیرشدگان محکوم به اعدام و چندین نفر از آنها را تاکنون اعدام کرده است. علاوه بر این گفته می شود در جریان درگیری نیروهای دولتی با اعضای مسلح این حزب طی چند سال گذشته، تاکنون دهها نفر از اعضای حزب مذکور کشته شده اند. در مقابل دولت جمهوری اسلامی نیز می گوید که پژاک به برخی مراکز نظامی دولتی حمله ور شده و برخی از نیروهای امنیتی را شناسایی و به قتل رسانده است. براساس منابع خبری دولتی طی روزهای گذشته نیروهای نظامی در چندین حمله به مراکز و پایگاه های حزب حیات آزاد کردستان، تعدادی از اعضا و افراد وابسته به این حزب را به قتل رسانده و یا اسیر کرده اند، در این درگیری ها که گفته می شود در نوار مرزی و یا در آن سوی مرزها و در نقاطی از حوزه حاکمیت دولت اقلیم کردستان روی داده، چندین نفر از نیروهای دولتی نیز کشته  شده اند.
خشونت و استفاده از آن در هر شکلش و با هر هدف و منظوری، توسط هر کس، هر گروه و هر دولتی علیه هر فرد، هر گروه و هر ملتی، در هرجا که باشد اقدامی ناموجه و غیرقابل توجه است، از این رو من- محمدصدیق کبودوند- به نام یک کوشنده حقوق بشر از طرف های درگیر بویژه از دولت جمهوری اسلامی درخواست می کنم با ترک مخاصمه و درگیری، به خشونت و سرکوب در کردستان پایان دهد. هم چنین از اعضای مسلح پژاک تقاضا میکنم از هرگونه حمله به مراکز نظامی خودداری نموده و با پرهیز از درگیری های جدید، برای دست یابی به اهداف سیاسی خود از روش های غیرخشونت آمیز استفاده کنند. مقتضی است حزب حیات آزاد کردستان اهداف خود را به طریق مدنی و مسالمت آمیز مورد پیگیری قرار دهد.
تهران- زندان اوین 11 مردادماه 1390/2 آگوست 2011
محمدصدیق کبودوندمحمد صدیق کبودوند