من فقط یک کوشنده حقوق بشرم خبر و اطلاعیه
07/08/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

من فقط یک کوشنده حقوق بشرم


کردوند: «پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند»محمدصدیق کبودوند در زندان طی یادداشتی اتهام زنی مجموعه رسانه های دروغ و فریب و آپارتاید علیه خود و خانواده و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را دروغ پردازی و تخیلی دانست. متن یادداشت در پی می آید:

در پی اعلام نام من _محمدصدیق کبودوند_ در لیست نامزدهای جایزه صلح نوبل سال 2011، مجموعه ای از رسانه های جاعل و مروج دروغ و فریب و آپارتاید بطرز خشمناکی، من و خانواده ام و اعضای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را مورد هجمه و حمله و اتهام زنی های جدید قرار داده اند. این رسانه ها با زیرپا گذاشتن هرگونه اصول و موازین اخلاقی با تهمت های ناروا و  دروغ پردازی و در عالم تخیل، مرا نه به عنوان کوشنده حقوق بشر، بلکه وصل به احزاب و گروه های سیاسی و حتی مسلح معرفی نموده اند. این رسانه ها با آن که به دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی و قضایی نزدیک اند اما حتی زحمت یک تحقیق کوچک درباره مورد اتهامی و محکومیت من، از دستگاه های مزبور به خود نداده اند. به باور من رسانه هایی که شخصیت و حیثیت و شرافت مردم را به آسانی به بازی می گیرند، خود فاقد حیثیت، آبرو و اخلاق و وجدان اند. البته من فکر می کنم آنچه که آنها را به هول و هراس و دروغ پردازی بیشتر وادار نموده وحشت از احتمال تعلق جایزه صلح نوبل به یک کرد و یک ایرانی زندانی مواضع حقوق بشر است. من فقط یک کوشنده حقوق بشرم و مردم مرا به این عنوان می شناسند، اما از روزنامه ها و رسانه هایی که مسئولان و اربابانشان خود از سرکوب گران و شکنجه گران و ناقضین و پایمال کنندگان حقوق مردم ایران و حقوق بشرند، انتظاری بیش از آن نباید داشت. ارباب های مجموعه رسانه های دروغ و فریب و آپارتاید شاید حق دارند مرا مدافع حقوق بشر نشناسند، آنها احتمالاً کسانی چون سرکوب کنندگان مردم ایران، مردم کرد، مردم ترک، عرب، بلوچ و ترکمن را مدافع حقوق بشر می دانند. آنها همانگونه که پدیدآورندگان جنایات هولناک روستاهای قارنا و قلاتان در  کردستان را واجد دریافت مدال می دانند، فرمان دهندگان و عاملان کشتار جمعی هزاران زندانی سیاسی در سال 1367، تروریست های دولتی و ترورکنندگان رهبران اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور، آمرین و عاملین قتل های زنجیره ای و ناپدیدکنندگان فعالان سیاسی و مدنی و مذهبی، سلب کنندگان آزادی های مردم و متجاوزان به حقوق و آزادی های سیاسی و مدنی و ناقضین حقوق بشر، گروگان گیران آزادی و امنیت فردی و انسانی مردم ایران و تیر خلاص زن های تیرباران شدگان سیاسی، تروریست های دولتی و شکنجه گران را شایسته دریافت جایزه صلح نوبل می دانند. اگر چنین است این گوی و آن میدان!!
تهران- زندان اوین  6 مردادماه 1390/28 جولای 2011


http://rajanews.com/PrintFriendly.asp?id=95579
http://www.yalesarat.com/vdcf.1deiw6d11giaw.html
http://www.irdc.ir/fa/content/13352/default.aspx
http://www.teribon.ir/archives/61042
http://www.farhangnews.ir/site/Default.aspx?tabId=2&CID=4&NewsId=24101
http://bheshtyaran.mihanblog.com/post/622
http://ir.rajanews.com/PrintFriendly.asp?id=95579
http://www.anjomedu.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=22491:1390-04-22-00-56-04&catid=4:1388-07-27-15-34-14&Itemid=118
http://mojahedonline.mihanblog.com/post/1090
http://mardanirobahsfat.persianblog.ir/post/5030/
http://www.tabnak.ir/fa/news/176704/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84


محمد صدیق کبودوند