جهان مردم خاورمیانه را دریابد گزارش و بیانیه
25/05/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

کردوند: پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند


رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در زندان طی بیانیه ای از وجود و تداوم استبداد و دیکتاتوری و نقض فاحش حقوق بشر در کشورهای منطقه ابراز نگرانی نموده و وجدان های جهان را به یاری مردم خاورمیانه فراخواند.


محمدصدیق کبودوند: « حکومت های استبدادی و حاکمان خودکامه و دیکتاتور سال های سال است بر مردم اغلب کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا فرمانروایی می کنند و با غصب حقوق و آزادی های اساسی مردم و نقض فاحش حقوق بشر ملت های منطقه را مورد رنج و آزار قرار می دهند. حاکمانی به نام امیر و ملک و رئیس جمهور مادام العمر سالهاست که آزادی های سیاسی و مدنی مردم را زیرپا می گذارند که نمونه اینگونه حکومت ها در کشورهای مصر، لیبی و سوریه مشاهده می شود.


در سوریه فرمانروای حاکم بر این کشور با خشن ترین شیوه ها آزادی های سیاسی و اساسی را از مردم سلب کرده و هم اکنون همانند سرهنگ حاکم بر لیبی به کشتار مردم معترض و آزادی طلب پرداخته است. بخشی از مردم سوریه که کردها هستند به رغم اینکه جمعیتی حدود سه میلیون نفرند اما از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم اند.


من به نام سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، از کشته و مجروح شدن تعدادزیادی از معترضان مردمی توسط نظامیان دولتی در لیبی و سوریه و یمن و دیگر کشورهای منطقه در هفته های اخیر هم چنین از نقض گسترده حقوق بشر و فقدان آزادی های سیاسی و مدنی در تمامی کشورهای خاورمیانه از جمله ایران به شدت متاثر و نگرانم و از دولت های آزاد و وجدان جهانی درخواست می نمایم توجه بیشتری به وضع حقوق مردم خاورمیانه، بویژه وضعیت حقوق بشر در کشورهای غیردموکراتیک منطقه مبذول دارند و برای رهایی مردم منطقه از استبداد و خودکامگی و بویژه برای نجات مردم کرد در سوریه و ترکیه و ایران از رنج و آزار و ستم و بی حقوقی تلاش نمایند.»


تهران: زندان اوین 20 مه 2011


محمد صدیق کبودوند